Litteratur under Romantiken och Upplysningen | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Svenska som andraspråk B
 • A
 • 4
 • 1084
 • PDF

Analys: Litteratur under Romantiken och Upplysningen | Jämförelse

En jämförande analys av de två litterära epokerna "romantiken" och "upplysningen". Fokus ligger på vad som karakteriserar litteraturen under respektive period, kända verk samt reflektioner kring likheter och skillnader mellan de två epokerna.

Innehåll

- Deluppgift A (Upplysningen)
- Deluppgift B (Romantiken)
- Källor

Utdrag

"Upplysningen blomstrade upp under 1700-talet och urskiljdes som en förnuftig epok. Författarna eftersträvade demokrati genom att vädja till människornas sunda förnuft. Dess företrädare kämpade mot kyrko- och statenstyrt samhälle som skulle få vakna och skaka av sig förtrycket av makt. Kunskaper och erfarenhet var ett verktyg till frigörelsen. Huvudsakliga drag av upplysningsepoken är rättvisa, demokrati, vetenskap, sunt förnuft och att alla människor har lika värde påstår Ylva Eresund Rosing och Susanne Nilsson i sin bok De litterära epokerna- en översikt. (Rosing, Y.E. Nilsson, S. De litterära epokerna- en översikt, sid.14)

Ett av de mest typiska dragen för upplysningen är förnuft som fullstädigt genomsyrar den kända romanen av Daniel Defoe Robinson Crusoe. Huvudpersonen vid namn Robinson Crusoe kämpar i sin ensamhet för överlevnad på en öde ö."... Köp tillgång för att läsa mer

Litteratur under Romantiken och Upplysningen | Jämförelse

[15]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-29
  Goda exempel från epokerna och från litterära verk. Det som drar ner är inkonsekvent referatteknik, en del dåligt underbyggda resonemang och vissa språkfel.
 • 2015-03-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Tyckte den inte var bra eftersom det är för lite jämförande mellan epokerna, den får en trea utav mig eftersom inledningen och argumenten är bra
 • 2016-10-01
  mycket bra o intressant
 • 2016-02-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt informativ text, mycket bra information