Litteratur och samhällsförändringar under upplysningen | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Svenska B
  • B
  • 4
  • 830
  • PDF

Litteratur och samhällsförändringar under upplysningen | Utredande text

En utredande text där eleven undersöker upplysningslitteraturens roll för samhällsförändringar i sin samtid. Fokus ligger bland annat på karakteristiska drag från upplysningen, samt upplysningsfilosoferna John Locke, Montesquieu och Rousseau (med särskild hänsyn till deras respektive verk och inflytande).

Innehåll

- Upplysningslitteraturens roll för samhällsförändringar
- Källförteckning

Utdrag

Under 1700-talet startade en ny kulturströmning, som idag har fått namnet ”Upplysningstiden”. Istället för att blint följa det kyrkan sa, som man tidigare hade gjort, började så kallade upplysningsfilosofer komma med nya tankar. Man ifrågasatte kyrkans värderingar och styre, och tankar om att människan kan uppnå kunskap utan hjälp från en Gud uppstod. Upplysningsfilosofer ägnade sig till stor del åt samhällspolitiska frågor, och deras idéer och tankegångar publicerades i böcker. Tack vare den ökade läskunskapen runtom i världen fick deras verk stor spridning, och idéerna slog rot hos många människor som även de började tänka i nya banor. Hur bidrog upplysningslitteraturen till att förändra samhället?
Under medeltiden och renässansen hade kyrkan haft makten i samhället, och man hade levt i tron på att samhällsordningen var ett av Guds verk. Men under 1700-talet började kyrkans värderingar ifrågasättas, och filosofer som Voltaire och Montesquieu började se samhället ur ett annat perspektiv. En del av upplysningsfilosoferna såg samhället som ett resultat av ett ursprungligt föredrag, där människorna någon gång lämnat ifrån sig makten åt en stat – mot att de i gengäld fick tre naturliga rättigheter. Oavsett position i samhället skulle varje människa ha rätt till liv, frihet och egendom. Skulle en stat inte respektera dessa rättigheter hade människorna, enligt den engelske filosofen John Locke (1632-1704), en fjärde rättighet – rätten att göra uppror... Köp tillgång för att läsa mer

Litteratur och samhällsförändringar under upplysningen | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Litteratur och samhällsförändringar under upplysningen | Utredande text.