Litteraturens utveckling | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Svenska 2
 • A
 • 5
 • 1707
 • PDF

Litteraturens utveckling | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om litteraturhistoria som behandlar litteraturen och dess utveckling under upplysningen, romantiken och realismen. Eleven redogör för vad som kännetecknar respektive period och lyfter fram och diskuterar utmärkande verk från perioderna.

Lärarens kommentar

Du har gjort en välarbetad översikt av de tre epokerna. Du tar up samhällsidéer och utveckling samt hur detta speglade litteraturen.

Innehåll

Litteraturens utveckling

- Upplysningen
- Romantiken
- Realismen
- Källförteckning

Utdrag

Upplysningstiden, var en period som inträffade i mitten av 1700 talet. Den tog sin början i
England men sträckte sig över stora delar av Europa. Det var en tid då den kristna religionen hamnade i en trovärdighetskris. Livskraften hämtades från naturvetenskapens framsteg. Vetenskaparnas nya universum, upplysningstidens filosofi. (Wikipedia/upplysningstiden) Upplysningens viktigaste idé var tron på människans förnuft, det var under den här tiden rationalism fick sitt ursprung ”Alla människor är kapabla att tänka själva”, det var detta som präglade upplysningen. Man behöver inte ens tro på det som olika kyrkor lär ut och det som prästerna predikar. Ateismen fick sin storhets tid, det byggde om kyrkor till tempel där förnuftet hyllades.

Det var inte bara inom religion som det skedde stora förändringar under den här tiden. Även styrelseskicket förändrades i England, kungen styrde inte enväldigt längre, utan makten fick delas med parlamentet. Styrelseskicket ändrades i stor del på grund av upplysningfilosofen John Locke (1632-1704). Han menade att alla har rätten till sitt egna liv och skall inte styras av en enväldig kung. (wikipedia, Locke, liberalismens historia)
Litteraturen under 1700talet karaktäriseras ofta av texter om det verkliga livet, vilket givetvis fått läsarna att känna igen sig i både miljöerna och karaktärerna. En enastående satiriker var Jonathan Swift (1667-1745) med sin mest berömda nidskrift är ”Ett anspråkslöst förslag”. Swift skrev ironiskt om det fattiga och överbefolkade Irland, där de skulle använda sina barn som mat åt de rika i London. (Wikipedia, Swift)... Köp tillgång för att läsa mer

Litteraturens utveckling | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  vääääääääääääldiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigtttt braaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-08-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  en bra fördjupningsuppgift