Från forntiden till renässansen | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Svenska 1
 • A
 • 3
 • 1903
 • PDF

Från forntiden till renässansen | Utredande text

En utredande text om litteraturhistoria, som redogör för forntidens/antikens, medeltidens och renässansens litteratur. Uppsatsen har fokus på kärlek som tema i litteraturen, och eleven jämför och diskuterar olika verk som är representativa för respektive epok. Verken som lyfts fram är Pyramus och Thisbe, Tristan och Isolde, samt Romeo och Julia.

Utdrag

Pyramus och Thisbe är en forntida kärlekshistoria som i stora drag handlar om en förbjuden kärlek mellan två unga människor, vars föräldrar förbjöd dem att vara tillsammans. De bestämmer sig för att fly från staden, men då händer en katastrof. När Thisbe kommer fram till trädet, där de skulle träffas, ser hon ett lejon och springer iväg. Hon tappar sin slöja, som lejonet sedan förstör. När Pyramus kommer, ser han lejonets fotspår och den förstörda... Köp tillgång för att läsa mer

Från forntiden till renässansen | Utredande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  mycket bra text, informativ