Liv, Död och Meditation | Buddhismen

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • Inget betyg givet
  • 7
  • 968
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Liv, Död och Meditation | Buddhismen

En kortare uppsats om buddhismen, med särskilt fokus på buddhismens syn på meningen med livet, vad som händer efter döden samt meditation.

Innehåll

- Abstract
- Inledning
-- Syfte och frågeställning
-- Metod och material
- Sammanställning
-- Meningen med livet
-- Efter döden
-- Meditation
- Slutsatser och analys
-- Sammanfattning
-- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

1. Inledning:
Med ämnet buddhism så har jag valt att smala av ämnet till det jag tycker är intressant nämligen deras syn på livet. Har tidigare hört att dem anpassar hela sin livsstil efter den filosofiska religionen och därför ville jag själv forska lite mer om det då intresset funnits hos mig sedan tidigare.

1.1 Syfte och frågeställning:
Mitt syfte med denna undersökning är att forska mer om hur de flesta buddhister tänker kring livet. Därför har jag fokuserat på de nedanstående frågorna:

1. Vad är meningen med livet enligt en buddhist?
2. Vad händer efter döden enligt en buddhist?
3. Hur mediterar man som en buddhist?... Köp tillgång för att läsa mer

Liv, Död och Meditation | Buddhismen

[0]
Inga användarrecensioner än.