Mitt liv i framtiden | Brev

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Mitt liv i framtiden | Brev

Ett fiktivt framtidsbrev som eleven skriver i till sin 'före detta' klasskamrat, från svenska som andraspråk, år 2020. Eleven berättar om hur hennes liv ser ut och hur det har gått med hennes svenskakunskaper och utbildning.

Utdrag

Bäste Lena!

Det var jättetrevlig och roligt att få brevet från dig! Det var mycket intressant att få veta att du nästan klar sin utbildning till lärare! Vad ska du undervisa?

Kommer du ihåg hur lärde vi sig på InfoKomp? Det var så länge sig! Det kändes nästan omöjligt att någonsin skulle vi behärska svenska obehindrat! Men nu kommer du att undervisa på svenska! Det är underbar!

Du ber mig att berätta hur det har mitt liv sett ut de senaste fem åren. Jag berättar dig med stor nöjd!
Efter det att vi hade avslutat utbildning på InfoKomp anmälde jag mig till kompletterande kurs för biomedicinska analytiker vid Linköpings universitet. Du kommer väl ihåg att jag tog utbildning som civilingenjör inriktning bioteknologi i mitt hemland? Därför behövde jag... Köp tillgång för att läsa mer

Mitt liv i framtiden | Brev

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-06-13
    Du skriver mycket bra