Livet i antikens Rom | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Historia 1b
 • B
 • 3
 • 2328
 • PDF

Fördjupningsarbete: Livet i antikens Rom | Fördjupningsuppgift

En utförlig fördjupningsuppgift om livet i antikens Rom, med fokus på hur boendesituationen såg ut. Eleven redogör bl.a. för trångboddhet, hur man byggde bostäder, skillnaderna mellan fattiga, samt situationen för och rika slavar. De olika områdena kopplas till och jämförs med dagens samhälle.

Lärarens kommentar

Ett bra arbete, behöver begränsas för att vara mer nyanserat.

Innehåll

- Livet i antikens Rom
- Källor

Utdrag

Hyrorna var också betydligt högre i huvudstaden Rom än i det övriga riket. En lägenhet i Rom kunde kosta ca 2000 sestertier/år medan en motsvarande lägenhet utanför staden kostade runt 500 sestertier/per år. Detta kan man då jämföra med en arbetares årsinkomst som sällan översteg 100 sestertier. Hyran samlades in av en föreståndare som också hade i uppgift att hålla ordning i fastigheten. Hur ofta hyran samlades in berodde på vad man hade för kontrakt. Kontrakten skrevs från... Köp tillgång för att läsa mer

Livet i antikens Rom | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra inspirationskälla!