Livet som jude | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
 • Religionskunskap 1
 • A
 • 5
 • 1698
 • PDF

Livet som jude | Fördjupningsuppgift

En utförlig och nyanserad fördjupningsuppgift om hur det är att leva som jude. Eleven redogör för Judendomens religiösa föreskrifter och deras teologiska bakgrund, samt hur livet ser ut för en utövande jude i samhället - i Sverige och i allmänhet.

Lärarens kommentar

Mycket bra jobbat! Du redogör utförligt och nyanserat för berättelsen om Abraham och vilken innebörd den har inom judendomen. Du redogör även utförligt och målande kring judendomens traditioner, högtider och heliga texter. På ett nyanserat sätt diskuterar du ett par svårigheter som judar kan stöta på i dagens samhälle.

Elevens kommentar

Skriv om Palestina-Israel konflikten. Hur det har påverkat judar och vad det innebär för dem, Palestina. Berätta även om diasporan och tanken om att judarna är Guds utvalda folk, och hur detta har påverkat deras idéer om gemenskap och identitet.

Utdrag

Vad som identifierar en jude är inte vad den äter och gör på lördagar. Det är i första hand tron på Gud (Jahve), Abraham och hans söner som har förmedlat den rätta religionen. De emfatiska tankarna som hela judendomen bygger på och som innehåller vad som kallas religiositet.

Det som gör en person till en jude är tron på judendomen, att det finns en Gud som har skapat allt och tron på patriark som har kallat till den rätta vägen som vi är beordrade att följa från vår skapare. Trosbekännelsen, Shema, sammanfattar hela... Köp tillgång för att läsa mer

Livet som jude | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt bra & lärorik. Hade stor hjälp av den.