Livet under den Stora depressionen | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
 • Historia 1b
 • Inget betyg givet
 • 9
 • 2224
 • PDF

Livet under den Stora depressionen | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om den Stora depressionen som drabbade länder med marknadsekonomier i slutet av 20-talet. Med utgångspunkt i en rad frågor (se vänligen "Innehåll") avser eleven att redogöra för hur livet förändrades för olika samhällsgrupperingar i USA - ett av de länder där lågkonjunkturen slog allra hårdast.

Bemärk vänligen att detta arbete är skrivet av en elev som ej har svenska som modersmål.

Innehåll

Livet under den Stora depressionen

1. Inledning
1:1 Bakgrund
1:2 Syfte
1:3 Frågeställning
- Hur överlevde afroamerikaner under den stora depressionen?
- Hur var det att växa upp under den stora depressionen?
- Hur var det för kvinnor under dessa tid?
- Hur överlevde bönder under den stora depressionen?
1:4 Metod
1:5 Källkritik
2. Avhandling
2:1 Resultat
2:2 Diskussion
3. Sammanfattning
4. Källförteckning

Utdrag

Den stora depressionen (1929-1939) var den djupaste och mest långvariga ekonomiska nedgången i historien om den västerländska industrialiserade världen. I USA, började den stora depression strax efter börskraschen i oktober 1929, som sände Wall Street i panik och utplånade miljontals investerare. Under de kommande åren... Köp tillgång för att läsa mer

Livet under den Stora depressionen | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-12-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycket bra uppsats, hjälpte mig väldigt mycket
 • 2015-02-25
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra skirvet! Tack !!