Livets mångfald: Celler, växttyper, arter | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Naturkunskap 1b
  • A
  • 3
  • 1062
  • PDF

Livets mångfald: Celler, växttyper, arter | Frågor och svar

Frågor och svar som handlar om livets mångfald, med fokus på celler och hur de fungerar, olika typer av växter och skillnaden mellan dem, samt arter och artmångfald.

Lärarens kommentar

Nivå: Uppgiftsinlämningen ligger på en A-nivå
Text: Du hade med många bra källor och hela uppsatsen såg väldigt proffsig ut. Det finns inget jag kan anmärka på. När det kommer till svaren så hade du på fråga 1 och 2 korrekta och utförliga svar. På fråga 3 hade du med alla de olika aspekter på svampar som jag sökte (parasiter, symbios, att de är det viktigaste nedbrytarana och att vi människor använder svampar i både läkemedel och livsmedel). På fråga 4 så tycker jag att dina argument var genomtänkta och du tog med flera olika synsätt. Mycket bra jobbat!

Innehåll

Livets mångfald

1. Vilka delar ingår i en växtcell? Vilken funktion har dessa delar?

2. Vilka skillnader och likheter finns mellan alger, mossor, ormbunksväxter och fröväxter?

3. Vilken ekologisk betydelse har svampar?

4. Det finns cirka 2 miljoner beskrivna arter idag. Tycker du att det är viktigt att bevara denna mångfald? Varför/Varför inte? Är det till exempel en större förlust att isbjörnarna dör ut jämfört med en flugart? Vem ska bestämma vilka arter som är viktigast?

- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Svampar finns i alla miljöer och dom lever b.la som saprofyter, vilket betyder att de lever på döda organismer som b.la döda växter och djur . Tillsammans med bakterier anses svampar som dom viktigaste nedbrytarna . Jämfört med växter så saknar svampar klorofyll och kan inte ta användning av ljus som energikälla så därför lever vissa svampar i symbios med växter där svamparnas mycel växter ihop med... Köp tillgång för att läsa mer

Livets mångfald: Celler, växttyper, arter | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-03-31
    Tack för detta det var till stort hjälp