Livets teknik | Frågor och svar från boken Naturkunskap 1b

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Barn- och fritidsprogrammet (BF) Årskurs 3
  • Naturkunskap 2
  • Godkänt
  • 10
  • 4317
  • PDF

Livets teknik | Frågor och svar från boken Naturkunskap 1b

Här hittar du svaren på några av de frågor som finns i kapitel 7, "Bioteknik – livets teknik", i läroboken, "Naturkunskap 1b". Kapitlet handlar om genteknik.

Innehåll

1.
a. Det är helt fel att blanda in GMO i livsmedel.
b. Genterapi bör kunna användas för patienter som testat allt även om resultaten inte alltid är säkra.
c. Det är rätt att använda mycket forskningspengar på genteknik.
d. Fosterdiagnostik är viktigt för blivande föräldrar.
e. Om man ska göra abort eller inte ska enbart avgöras av de blivande föräldrarna.
2. Ta reda på mer om stamcellernas egenskaper och diskutera etiken bakom att använda dessa celler.
3. Diskutera för- och nackdelar med HGP-projektet, det projekt som kartlagt våra gener. Skulle du vilja ha dina gener kartlagd? Hur kan denna typ av kartläggning påverka våra liv?
4. Diskutera hur arv och miljö påverkar våra egenskaper.
5. Gentekniknämnden presenterar varje år vad som hänt inom området genteknik, se ”forskningsnytt” på www.genteknik.se. Titta närmare på något exempel och diskutera det. Vad kan forskningen användas till? Vilka för- och nackdelar kan du se?
6. Kan det vara farligt att äta GMO? Ta reda på mer om GMO och ta ställning.
7. För att kunna ta ställning till fosterdiagnostik och abort är det viktigt att diskutera individens värde. Vem avgör vilka som har rätt att leva? Diskutera för- och nackdelar med fosterdiagnostik och försök ta ställning till hur du själv skulle göra, om du hamnade i en situation där du fått veta att ditt barn med stor sannolikhet har någon avvikelse.
8. Vad får man göra med genteknik? Finns det några gränser för vad man får göra med våra gener om inte tekniken begränsar? Var går din gräns? Skiljer den sig från dina kompisars eller dina föräldrars gräns?
9. Om du skulle sitta som ansvarig för att fördela pengar för forskning, vilken typ av bioteknisk forskning skulle du prioritera och varför?
10. Hur kan biotekniken var till hjälp för en hållbar utveckling? Eller medför tekniken enbart nackdelar för hållbarheten?
11. Fyll i och avsluta följande meningar. Motivera sedan dina påståenden så att jag kan förstå hur du tänker!
12. Ge exempel på hur naturvetenskapliga teorier haft betydelse för samhällets framväxt och utveckling. Minst ett exempel skall beröra det avsnitt vi just jobbat med. Därutöver är det fritt för dig att ge exempel från vilket naturvetenskapligt område som helst.

Utdrag

7. För att kunna ta ställning till fosterdiagnostik och abort är det viktigt att diskutera individens värde. Vem avgör vilka som har rätt att leva? Diskutera för- och nackdelar med fosterdiagnostik och försök ta ställning till hur du själv skulle göra, om du hamnade i en situation där du fått veta att ditt barn med stor sannolikhet har någon avvikelse.
Jag tror att alla barn blir till av en anledning. Av miljontals spermier/ägganlag blir just det ägget och spermien till ett foster. Jag tror inte att detta är en slump.
Det positiva med fosterdiagnostik är att man i ett tidigt stadium kan få reda på om barnet är skadat på något sätt eller om det har någon medfödd sjukdom. Ifall det är så finns det en chans att man kan operera fostret och kanske till och med fixa skadan. Om man ser att fostret har någon medfödd sjukdom så kan man börja behandla sjukdomen i tid. Om man ser att födseln kommer att bli svår så kan doktorerna förbereda sig för det, även föräldrarna kan förbereda sig på ett eventuellt barn med någon avvikelse.
Trots alla dessa bra saker finns det en stor nackdel. Vem ska bestämma om barnet ska födas? Som jag skrev tidigare så tror jag inte att det är någon slump att just det barnet blir till. När föräldrarna får veta att barnet har en eventuell avvikelse så sätter det en enorm press på dem. Jag tror inte att någon människa någonsin är kapabel till att ta ett beslut där det handlar om att någon ska dö eller inte.
Så hur skulle jag göra? Väldigt svårt att säga men jag hade nog försökt att göra... Köp tillgång för att läsa mer

Livets teknik | Frågor och svar från boken Naturkunskap 1b

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Livets teknik | Frågor och svar från boken Naturkunskap 1b.