Livsåskådning och Etik | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • A
  • 7
  • 4399
  • PDF

Instuderingsfrågor: Livsåskådning och Etik | Diskuterande text

En diskuterande text, där eleven svarar på en rad olika frågor relaterade till livsåskådning och etik. Fokus ligger bland annat på meningen med livet, mobbning, civilkurage, bekräftelse, mänskliga egenskaper, etiska frågor, moraliskt engagemang, organdonation, abort, eutanasi, etik inom vård samt människovärde. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Notera att källor saknas.

Innehåll

LIVSÅSKÅDNING OCH ETIK
- Kan man se en mening i alla tänkbara lägen? När ställer du dig frågan om meningen - när du lyckas med något och mår bra, eller när du misslyckas och känner dig nedstämd?

- Håller du med att mobbning är orsakad av samma sorts mentalitet som i olika fascistiska och auktoritära rörelser? Motivera ditt svar.

- Hur mycket kan man kräva av människor när det gäller civilkurage?

- Vilka likheter och skillnader finner du mellan de två olika sommarlägren? Har du egna erfarenheter av konfirmation eller livsåskådningsläger? Hur skulle du vilja att en kurs om livsfrågor och livssyn utformades för att du skulle vilja vara med?

- I vilka situationer känner du själv att du blir bekräftad? Hur kan du medverka till att andra känner sig bekräftade som den de är?

- Fundera över vilka mänskliga egenskaper som du själv vill sätta högst och vilka som du menar leder fel i livet.

- Sexualmoral, trohet, abort, fosterdiagnostik, genterapi, dödshjälp, uppfostran, hur mycket man ska ta ansvar för äldre släktingar, kan komma att spela stor roll i relationen. Hur mycket måste man vara överens om i en relation, enligt din åsikt?

- Var anser du att gränsen för vårt moraliska engagemang går? Stöter du ibland på någon eller båda av följande inställningar? ”Äsch vem bryr sig!” eller ”Det är på mig det hänger hur det går med miljön, politiken, orättvisorna i världen.” Var drar du gränsen för egen del?

- Har du tagit ställning till frågan om organdonation för egen del? Tycker du att du vet tillräckligt för att fatta ett genomtänkt beslut? Anser du att man, om man är beredd att ta emot organ från andra, också måste förbinda sig att själv ge organ?

- Fundera över i vilken grad som oenighet i abort- och eutanasi(dödshjälps-)frågorna beror på oenighet om fakta och i vilken grad oenigheten har att göra med olika värderingar.

- Mattias Åberg berättar om svårigheterna från vårdområdet. Ge exempel från andra yrkesområden på hur människor tvingas fatta svåra beslut om etiskt laddade frågor.

- Är människors värde större och helt annorlunda än djurens? Hur motiverar du din ståndpunkt?

- Hur långt är du beredd att gå i att ändra din livsstil?

- Vilka etiska frågor anser du vara en privatsak? Vilka etiska frågor ska leda till majoritetsbeslut och lagstiftning? Anser du att frågan om dödshjälp ska vara ”upp till” läkaren som är i tjänst? Om lagen ändras och tillåter dödshjälp, ska då personal kunna vägra att genomföra denna? Ska personal kunna vägra att utföra aborter, om de anser att dessa strider mot deras etiska grundsyn?

Utdrag

"Hur mycket kan man kräva av människor när det gäller civilkurage?
Det är svårt att kräva av en människa att den ska ”gå emot strömmen” genom att stå upp för andra, men det är viktigt att, precis som Niemöllers text berättar, tänka på att det lika gärna skulle kunna vara du som blir drabbad. Människan är en egoistisk skapelse som med få undantag väljer att stå utanför farozonen när det väl händer något. Vi tar oftast inte risker om det inte handlar om våra egna liv. Man ska inte ignorera det man ser/hör och tänka ”Äsch, någon annan tar nog hand om det där”. Det gäller att ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Livsåskådning och Etik | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.