Livsåskådningar utan Gud | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Religionskunskap 2
 • B
 • 3
 • 1183
 • PDF

Livsåskådningar utan Gud | Diskuterande text

En diskuterande text i Religionskunskap 2, som lyfter fram olika livsåskådningar utan en specifik gudstro. Eleven delar sin syn på religion i allmänhet och dess funktion i samhället, och redogör kort för bl.a. existentialismen, humanism och new age, samt olika könsroller.

Lärarens kommentar

Utförliga och bra svar/redogörelser där du tar upp relevant fakta och åstadkommer välgrundade och i de flesta fall nyanserade analyser och slutsatser/argument.

Studienets kommentar

Bemärk att det korrekta stavningen av det filosofiska begreppet är "existentialismen" och inte "existensialismen".

Utdrag

Om man jämför med hinduismen så är existensialismen likasinnad, inom hinduismen tror man på karma, vilket innebär att dina handlingar bestämmer vad som sker i nästa liv. Här kan man se det som att existensialismen talar för att handlingarna i ditt liv även bestämmer konsekvenserna. Om man tittar på kristendomen så är skillnaderna väldigt stora, där du har riktlinjer för hur du ska leva ditt liv. Sedan blir det en annan syn på människan, eftersom att... Köp tillgång för att läsa mer

Livsåskådningar utan Gud | Diskuterande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2018-07-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra och tydlig text :)