Livscykelanalys av bananer | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Naturkunskap 1b
  • A
  • 7
  • 2269
  • PDF

Livscykelanalys av bananer | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven har gjort en livscykelanalys av bananer. Eleven skriver om livscykeln från odling till avfall.

Innehåll

Odling
Produktion
Transport
Avfall
Slutsats
Källor

Utdrag

Det blir allt vanligare att konsumenter efterfrågar om ekologiska bananer. Att fler vill köpa ekologiska bananer har en stor betydelse på miljön, människors hälsa men även för odlarnas arbetsförhållanden! Det som definierar ekologiska bananer är att de ska vara fria från kemiska bekämpningsmedel och besprutningar, vilket i sin tur kan leda till en mer hållbar utveckling.
Här kommer jag att beskriva processen från att bananerna odlas till dess att de blir till avfall, och jag kommer även att berätta om hur de påverkar miljön, djur och människor.

Odling

För att bananer ska trivas och växa bra så är det viktigt att de har värme, näringsrik jord och vatten. Detta gör de lite mer tropiska länderna till perfekta odlingsområden eftersom att de har de tre grundstenarna för att kunna odla och producera bananer. Ofta så odlas vanliga bananer i länder med hög luftfuktighet så som Costa Rica eller Panama. Detta för att de har både värme, bra jord och för att det finns mycket vatten i de tropiska länderna. Dock så blir klimatet ett problem också och det är vanligt att bananplantage utsätts för ogräs, växtsjukdomar och skadedjur eftersom att de trivs i det varma och fuktiga klimatet. (1)Därför är det så att man vid produktion av ekologiska bananer vill undvika att behöva bespruta bananerna av sådana anledningar så som skadedjur och väljer att istället odla på andra områden med små klimat-differeser som är nödvändiga för bananernas bästa. Dessa skillnader består till mesta del av en lägre luftfuktighet. Den istället torra luften bidrar till att skadedjur inte trivs lika mycket och därmed inte lika ofta orsakar problem för odlarna. Skadedjuren är nämligen den största delen av “förstörelse” som påverkar bananträden oftast och den anledning som flest gånger leder till den ökade besprutningen av kemikalier på plantorna. Ekologiska produkter är kända för att vara naturliga och ekologiska bananer avviker sig icke. (2)Det främsta landet som producerar ekologiska banan er är Dominikanska republiken men även andra länder har börjat att öka produktionen av ekologiska bananer och några av dessa länder är Peru, Kanarieöarna och Ecuador.
Hur odlingarna ser ut för de ekologiska bananerna kan variera men i det stora hela så finns det några faktorer som alltid är desamma. (3)Den första är självfallet att man som tidigare nämnt inte vill använda sig av kemiska besprutningar för att bli av med skadedjur och andra problemframkallande faktorer. Dessutom så ska växterna odlas utan handgödsel för att få i sig extra näring och inte heller bli utsatta för GMO. Ekologiskt handlar om att hitta hållbara produktionssätt som skapar en mer hållbar utveckling och framtid.
(4) På ett ungefär varje år så används ca 50 kilo bekämningsmedel per hektaret när det gäller odling av vanliga bananer. Att inte bespruta bananträden innebär att inga kemiska resterprodukter kan komma ner till jorden, ut i vattnet och hamna i andra levande organismer och varelser. Detta kan ske antingen genom att den kemiska besprutningen hamnar på marken när besprutningen utförs ..... Köp tillgång för att läsa mer

Livscykelanalys av bananer | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-02-14
    Innehållsrikt! Jättebra!