Livscykelanalys: Polystyren

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Konstruktion 1
  • MVG
  • 5
  • 1672
  • PDF

Livscykelanalys: Polystyren

En livscykelanalys av en produkt gjord av plasten polystyren, i det här fallet ett läppbalsam i plasthylsa. Här diskuteras bland annat plastens positiva och negativa effekter och hur plasten påverkar miljön. Begreppet livscykelanalys förklaras också.

Elevens kommentar

Bättre diagram och tabeller.

Innehåll

- Begreppet LCA
- Plast som material
- Plast användningsområde: Polystyren
- Miljöaspekter
- Kan plasten ersättas?
- Slutsats

Utdrag

Plast som material

Plast består framförallt av en eller flera polymerer som blandats med tillsatser. Det är polymererna som bygger upp plasten då polymerer är en stor molekyl som består av flera små identiska molekyler som tillsammans bundit ihop sig för att bilda en lång kedja. De små upprepande molekylerna kallas för monomer. Det är genom att variera vilken typ av monomer och olika tillsatser som används som man kan framställa mängder av olika sorters plaster med olika användningsområden.

Polystyrens främsta ingående ämnen är kol och väte. Men det är inte det enda som ingår i polystyren. Oftast vill man uppnå en viss egenskap och då lägger man till tillsatser i plasten.
De tillsatser som är viktiga i våran plast i vårat fall är:
• Stabilisatorer
• Smörjmedel
• Mjukmedel
• Fyllmedel... Köp tillgång för att läsa mer

Livscykelanalys: Polystyren

[0]
Inga användarrecensioner än.