Livsmedelsproduktion: Kött eller spannmål? | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • A
  • 8
  • 2993
  • PDF

Livsmedelsproduktion: Kött eller spannmål? | Diskuterande text

En utförlig och nyanserad diskuterande text om livsmedelsproduktion som frågar sig om man bör fokusera på kött- eller spannmålsproduktion i framtiden, med utgångspunkt visionen om att göra Sverige mindre importberoende av kött. Eleven redogör för näringsinnehållet i kött och spannmål samt deras respektive miljöpåverkan, och diskuterar med utgångspunkt i detta och en rad fakta och statistik vilken väg Sverige bör gå.

Innehåll

Öka livsmedelsproduktionen

- Näringsinnehållet
- Miljöpåverkan
- Produktion
- Rekommendation
- Källförteckning/källkritik

Utdrag

Å andra sidan kan vi konstatera att spannmålets näringsinnehåll ligger närmst den ideal procentuella fördelningen av näringsinnehållet fördelat på fett, protein och kolhydrater medan köttprodukter ligger längst ifrån den ideala procentuella fördelningen. I t.ex. proteininnehållet ligger man långt över ideala värdet och i innehållet av kolhydrater ligger man långt under. Således innebär mer spannmål och... Köp tillgång för att läsa mer

Livsmedelsproduktion: Kött eller spannmål? | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.