Livstil och hälsa: Rökning | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Naturkunskap 1b
  • Inget betyg givet
  • 6
  • 2009
  • PDF

Livstil och hälsa: Rökning | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift inom livsstil och hälsa, som handlar om rökning och dess konsekvenser för kroppen och hälsan. I uppgiften undersöks följande frågeställningar:

• Vad är passiv rökning?
• Vad händer med kroppen efter att man har slutat röka?

Innehåll

Livsstil och hälsa

- Inledning
- Metod
- Resultat
- Slutsats/Diskussion
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Självklart påverkas även själva rökaren väldigt negativt. När en rökare drar ett blås av cigaretten kommer röken in i kroppen. Själva röken innehåller tusentals farliga ämnen, och de ämnena kommer då till att gå ner i lungorna. Därifrån sprids de ämnen ganska fort vidare ut i blodet, och via det ut i resten av kroppen. Alla människor har små hårstrån vid luftrören som skyddar, nämligen flimmerhår. Flimmerhåren drabbas väldigt negativt av röken genom att tjäran som... Köp tillgång för att läsa mer

Livstil och hälsa: Rökning | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-04-07
    Bra och fullt beskrivning