Att ljuga | Rätt eller fel? | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Svenska A
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 657
  • PDF

Att ljuga | Rätt eller fel? | Diskuterande text

En diskuterande text kring om det någonsin är rätt att ljuga. Eleven definierar först begreppet ("lögn") och beskriver sedan några olika tillfällen där man kan komma till att behöva säga något osant.

Utdrag

"Låt oss till att börja med definiera vad en lögn egentligen är. Svenska akademiens ordbok (SAOB) uttrycker det så här: ”påstående eller uppgift som strider mot sanningen, osant eller oriktigt påstående, (grov) osanning; i synnerhet om medvetet oriktig(t) påstående eller uppgift som framställes i mer eller mindre ohederlig avsikt, även om..."... Köp tillgång för att läsa mer

Att ljuga | Rätt eller fel? | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.