Ljusets interferens: Hårstråets tjocklek | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Fysik 2
 • A
 • 15
 • 2186
 • PDF

Ljusets interferens: Hårstråets tjocklek | Labbrapport

En labbrapport som handlar om ljusets interferens och hur man kan använda den för att undersöka tjockleken hos mycket små föremål. Här undersöks tjockleken på ett hårstrå genom att använda diffraktion.

Innehåll

Hårstråets tjocklek

1 Inledning
1.1 Syfte
1.2 Arbetsmedel
1.2.1 Materiel
1.3 Metod
2 Teori
2.1 Gitter
2.2 Enkelspalt
3 Resultat
3.1 Formler
3.2 Härledning formler
3.2.1 Gitter
3.2.2 Enkelspalt
3.3 Beräkningar
3.3.1 Våglängd – Laser
3.3.2 Hårstrå – Försöksperson 1
3.3.3 Hårstrå – Försöksperson 2
4 Diskussion
4.1 Felkällor

Utdrag

1.2 Arbetsmedel
1.2.1 Materiel
Laserpekare
Gitter (1200 spalter/mm)
Stativfot
Stativ
Objekthållare
Linjal
Måttband
Tejp

1.3 Metod
Börja med att montera en laser på ett stabilt underlag, t.ex. på en stativfot eller en optisk bänk. Montera en objekthållare på t.ex. en stativfot. Sätt in gittret i objekthållaren. Sätt på lasern och mät upp avståndet från gittret till centralmaximat och avståndet mellan centralmaximat och första sidomaximum. Mät gärna upp avståndet mellan vänstra och högra första sidomaximum och dividera med två för att få en säkrar mätning. Räkna ut vinkeln α med trigonometri. Använd gitterformeln k∙λ=d∙sinα, där k=1,2,3,… för att räkna ut våglängden λ.

Tag bort gittret. Sätt in ett hårstrå i laserstrålen lodrätt med tejp. Justera så att du får en bra bild med tydliga maxima och minima på väggen.

Mät avståndet mellan minima på bägge sidor om centralmaximum och dividera med 2 för att få ut variabeln x och därmed avståndet mellan centralmaximum och första minima. Hårstrået fungerar som en enkelspalt, vilket gör att man får minimum om k∙λ=d∙sinα, där k=1,2,3,…
Eftersom att sin⁡(a)≈tan⁡(a)=x/l då vinkeln a är väldigt liten, kan sin⁡(a) bytas ut mot x/l... Köp tillgång för att läsa mer

Ljusets interferens: Hårstråets tjocklek | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Toppen! Tack så mycket för hjälpen!
 • 2017-01-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Tack! Hjälpte mig mycket