Ljusets interferens | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Fysik 2
 • B
 • 4
 • 607
 • PDF

Ljusets interferens | Labbrapport

En labbrapport som syftar till att undersöka ljusets interferens. Det görs genom att ta reda på värdet på en okänd gitterkonstant med hjälp av andra kända variabler, såsom våglängd och längd mellan de olika ordningarnas centrum.

Lärarens kommentar

Väl genomförd rapport med grundlig analys och diskussion.

Elevens kommentar

Förbättrad analys av felkällor.

Innehåll

Ljusets interferens

- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

Materiel:

Laser, dubbelspalt, gitter, måttband.

Utförande:

Försök I
En laser med känd våglängd riktades mot en gitter som projekterades mot en skärm. Gittret ställdes 7,57 m från skärmen. De olika ordningarnas ljusmaximan noterades för extra tydlighet innan avståndet ljusmaximan emellan mättes. Med trigonometri, exempelvis uttrycket för tangens, kunde vinkeln genom avståndsberäkningarna utvinnas. Därefter användes formeln d*sinΘ = nλ för att lösa ut den okända gitterkonstanten.

Försök II
En ytterligare laser med okänd våglängd riktades mot ett gitter som projekterades mot en skärm. Gittret ställdes 77 cm från skärmen. De olika ordningarnas ljusmaximan noterades för extra tydlighet innan avståndet ljusmaximan emellan mättes. Återigen inom samma trigonometriska användningsområde användes avstånden för att utvinna vinkeln i formeln d*sinΘ = nλ. Därefter kan den okända våglängden beräknas... Köp tillgång för att läsa mer

Ljusets interferens | Labbrapport

[18]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Laborationsrapporten var bra ända tills diskussion. Där det saknade en fullständig analys, det fanns inte några åtgärder till felkällorna eller någon uträkning på hur mycket felkällorna kan ha påverkat resultatet.
 • 2015-03-19
  mycket bra rapport för att själv kunna strukturera sina uträkningar och i vilka banor man kan tänka när man ska analyser.
 • 2017-10-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaack
 • 2017-03-09
  Helt okej, men hade kunnat vara lite mer utförlig