Ljuskällor, våglängder och gitterkonstant - Labbrapport i Fysik 3

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Fysik 3
 • MVG
 • 4
 • 1259
 • PDF

Ljuskällor, våglängder och gitterkonstant - Labbrapport i Fysik 3

En laborationsrapport där eleven genomfört tre delexperiment:

- beräkna våglängden från olika ljuskällor
- ta reda på vilka våglängder det går synligt ljus i
- beräkna gitterkonstanten på en skiva och hur långt avståndet är mellan två spalter i gittret

Syftet med experimenten var för eleven att bli mer bekväm med att beräkna ljusmaximum från en ljuskälla. Vid varje enskilt experiment använde eleven sig utav en ljuskälla, ett gitter och ett eller fler av mätverktygen, men med skillnaden att det fanns olika typer av varje komponent samt att det var olika variabler som skulle beräknas.

Lärarens kommentar

MVG

Innehåll

- Syfte
- Material
- Teoretiska verktyg
- Genomförande
- Mätvärden
- Beräkningar
- Analys

Utdrag

"Material:
- Ljuskällor (laser)
- Gitter
- Mätverktyg (linjal, gradskiva, mätband)
- Ställningar
- Skiva
- Overhead

Genomförande:
I det första experimentet skulle man beräkna våglängden. Du vet gitterkonstanten, den stod på själv gittret. Vi vet ordningstalet, beroende på vilket du väljer. Vinkeln kan vi få ut genom att mäta avståndet till nollte ljusmaximat, samt från nollte till det ordningstalet du har valt. Utifrån de mätvärden du har kan du beräkna ark tangens och få ut vinkeln. Då har du tre av 4 komponenter, då kan du bryta ut våglängden och bara stoppa in de värdena du har i formeln.

I det andra experimentet gör du ungefär samma sak. Du har även här spaltavståndet, ordningstalet (spektrum i detta fall). Det enda du behöver räkna ut är vinkeln som bildas. Du gör desamma uträkning av vinkeln som i föregående uppgift. Den enda skillnaden är att du tar två mätvärden. Den yttersta färgen till de nollteljus maximat. Sedan tar du den närmsta färgen till det nollte maximat. Därefter mäter du avståndet från ljusmaximat till ljuskällan. Sedan tar du vinkeln från det största samt det minsta avståndet. Ordningstalet kommer att vara 1, för hela första ljusmaximat är ett spektrum. Nu har du fått fram alla mätvärden förutom väglängden. Du bryter ut våglängden i formeln, sedan stoppar du in värden i formeln.

I det sista experimentet skulle vi beräkna gitterkonstanten i skivan. Där hade vi redan våglängden, samt ordningstalet får du fram beroende på vilket du själv väljer att räkna med. Genom att beräkna avståndet från gittret till nollte ljusmaximat samt avståndet mellan ordningstalen kan du få ut vinkeln. Slutligen är det bara att bryta ut gitterkonstanten (d) i formeln och stoppa in värdena i formeln."... Köp tillgång för att läsa mer

Ljuskällor, våglängder och gitterkonstant - Labbrapport i Fysik 3

[11]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra beskrivning (djupgående) Genomförandet i labbrapporten gav mig väldigt mycket insperation Kunde dock skriva mer på analys delen samt skrivit en diskussion och en slutsats
 • 2017-01-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  tycker detta är ett bra arbete, tycker analysen kunde varit med utförlig
 • 2017-03-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  qwertyuiopåasdfghjklöä
 • 2016-05-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ............... tack för hjälpen.