Ljusnivåer och Fotosyntes | Labbrapport | Biologi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Biologi 1
 • A
 • 7
 • 1481
 • PDF

Ljusnivåer och Fotosyntes | Labbrapport | Biologi 1

En labbrapport i Biologi 1, vars syfte är att undersöka om och hur växter (och fotosyntesens effekt) påverkas av olika ljusnivåer, om alla andra förutsättningar är desamma.

Lärarens kommentar

Omfattande och detaljrik.

Innehåll

- Sammanfattning
- Syfte
- Teori
- Hypotes
- Riskbedömning
- Material
- Utförande
- Beräkningar
- Observationer
- Diskussion
- Felkällor
- Slutsats
- Källförteckning

Utdrag

"Material:
- Bägare x1
- Mätglas x1
- Sugrör x2
- E-kolv (250ml) x2
- Vattenpest (Elodia Canadensis)
- Plastfilm
- Bromtymolblått

Utförande:
Vi började, som alltid, laborationen med att läsa igenom instruktionerna grundligt och försöka gå igenom hela labben i huvudet så att vi har en klar bild i huvudet av hela processen. Därefter hämtades allt material som skulle komma att användas under HELA laborationen, detta för att underlätta arbetet senare. Hundra milliliter kranvatten mättes upp i en större bägare och fördelades sedan två e-kolvar genom att första mätas upp till 50 milliliter mer exakt i en mätcylinder. E-kolvarna placerades i ett dragskåp och tio droppar bromtymolblått tillsattes i vardera e-kolv. Därefter blåstes utandnings-luft ner i blandningen genom ett sugrör under uppskattningsvis två minuter, tills dess att blandningen tagit en något gulare färg än ursprungligen. Vätskorna i de båda behållarna kontrollerades ha ungefär samma gulfärg. Två stjälkar vattenpest av ungefär samma “kvalité” släpptes ner i blandningen och öppningen på behållaren täcktes för med hjälp av plastfilm som träddes över kanten och klistrade fast runt öppningen på e-kolven. Därefter placerades den ena bägaren på en provisoriskt hylla, gjord av en provrörshållare placerad med änden mot underlaget, för att komma närmare ljuspunkten som i det här fallet blev en vanlig bänkslampa i laborationssalen. Den andra bägaren bars in till förvaringsskåpen i det separata rummet och placerades där, i praktiskt taget totalt mörker. En klocka ställdes på tio minuter vilket var den avsedda tiden för den här delen av experimentet. Under tiden passade vi på att plocka diska och plocka undan eller slänga alla delar av laborationen som inte skulle användas mer (BTB, mätkolv, bägare och sugrör). När tio minuter passerat och klockan ringde tog vi fram båda behållare igen och avläste eventuella förändringar."... Köp tillgång för att läsa mer

Ljusnivåer och Fotosyntes | Labbrapport | Biologi 1

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2014-03-02
  Mycket bra rapport som väl sammanfattar samtliga moment och använder sig utav ett akademiskt och korrekt språk !
 • 2015-05-10
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Det positiva är att texten är tydlig. Men tänk på att den är för "kladdig".
 • 2016-04-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Användbar labbrapport
 • 2015-06-09
  Bra rapport!.....användbart!