Lökrötters tillväxt i aluminium | Labbrapport | Biologi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • C
  • 3
  • 615
  • PDF

Lökrötters tillväxt i aluminium | Labbrapport | Biologi 1

En labbrapport som syftar till att analysera effekten av aluminium på tillväxten av lökrötter. Detta för att bevisa att växter inte kan leva i miljöer där koncentrationen av aluminium är hög.

Lärarens kommentar

Språket bör vara mer vetenskapligt.

Innehåll

Inledning/Teori
Syfte/Hypotes
Material
Kemikalier
Utförande
Resultat
Slutsats/Diskussion

Utdrag

Material: 12st 300 ml bägare, 12st gula lökar, pipetter och tejp eller etiketter.

Kemikalier: Lösningar med aluminiumsalt i koncentrationerna: 2,0 mg/dm^3, 4,0 mg/dm^3, 8,0 mg/dm^3 och 12,0 mg/dm^3. En lösning med saltsyra i koncentrationen: 0,1 M och destillerat vatten (noll prov).

Utförande
• Kemikalierna ska förberedas i förväg.
• Den aluminiumhaltiga lösningen med koncentrationen 0,1 M späds i olika bägare för att få ut de andra koncentrationerna. Ett enkelt sätt för spädningen vore att ta 10 ml aluminiumlösning med konc. 0,1 M och hälla i upp till 100 ml (10ggr). Genom upprepad spädning av den högsta koncentrationen bereds den näst högsta koncentrationen osv.
• pH-värdet av lösningarna mäts.
• De bereda lösningarna fylls i bägarna. Två bägare med lösning 1(svagaste lösningen), två bägare med lösning 2 näst svagaste lösningen) osv. Varje bägare namnges... Köp tillgång för att läsa mer

Lökrötters tillväxt i aluminium | Labbrapport | Biologi 1

[0]
Inga användarrecensioner än.