Löneskillnader mellan män och kvinnor | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 2
 • Inget betyg givet
 • 13
 • 1969
 • PDF

Löneskillnader mellan män och kvinnor | Rapport

En utförlig rapport som handlar om löneskillnader mellan män och kvinnor. Fokus ligger på situationen i Sverige och rapporten utgår från två frågeställningar: Vilka är de främsta orsakerna till löneskillnader mellan könen? Vad kan man göra för att motverka löneskillnader mellan könen? Flera källor används för att utreda ämnet, bland annat med hjälp av ett intersektionellt perspektiv. Det här är ett användbart exempel på hur du skriver en bra rapport.

Innehåll

Löneskillnader mellan kvinnor och män

- Inledning
- Syfte och Frågeställningar
- Metod och Material
- Källkritik
- Bakgrund
- Resultat
- Diskussion och Slutsats
- Källförteckning

Utdrag

Löneskillnaderna har flera orsaker eftersom det är en oerhört komplex fråga med många olika faktorer som spelar in. I vissa fall så tjänar kvinnor och män olika mycket trots att de anses utföra likvärdigt arbete. Det kan vara ett resultat av s.k. direkt diskriminering där kvinnor blir behandlad på ett mindre gynnsamt sätt än män. Det kan också vara en praxis eller policy som indirekt ökar löneskillnaderna trots att avsikten inte är att göra just det.
Det kan också vara olika metoder för att belöna anställda som till exempel ersättningar, bonusar och andra prestationsrelaterade löner som... Köp tillgång för att läsa mer

Löneskillnader mellan män och kvinnor | Rapport

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  det var en mycket bra rapport´, den hjälpte mig jätte mycket
 • 2015-09-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra skriven och bra innehåll.
 • 2016-11-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  adsasdasdasdasdasdasdasdasd
 • 2016-08-22
  fantastikkkkkkkkkkkkk