Löslighet - kemiska bindningar | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Kemi 1
  • C
  • 2
  • 685
  • PDF

Löslighet - kemiska bindningar | Labbrapport

En kort labbrapport som avser att redogöra för lösligheten av olika ämnen genom att utreda deras kemiska bindningar. I laborationen användes tre olika lösningsmedel; vatten, metanol och bensin, och följande ämnen undersöktes i laborationen:

- Jod
- Resorcinol
- Natriumklorid
- Heptan
- Pentanol
- Etanol

Innehåll

Löslighet

- Inledning
- Materiel/Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Källor

Utdrag

4. Diskussion
4.1 Hur de ämnena löser sig beror på ämnena och lösningsmedlens intermolekylära bindningar. Vattenmolekylerna binder sig till andra vattenmolekyler m.h.a. vätebindningar. Metanolmolekyler med Van der Waalsbindningarna och vätebindningar. Bensin binder sig till andra molekyler m.h.a. endast Van der Waal. För att ämnena ska kunna lösa sig i lösningsmedlet måste de ha minst en gemensam intermolekylär bindning som lösningsmedlet. För att ett ämne ska kunna lösas i vatten måste de kunna bilda en vätebidning. Resorcinol och Etanol kan bilda en vätebindning eftersom de båda har minst en OH-grupp. Det gör att de båda kan lösa sig i vatten. Natriumklorid kan lösa sig i vattnet utan vätebindning. Natriumklorid löser sig i vattnet genom jon-dipolbinding. De resterande ämnena löste sig inte i vattnet eftersom de inte hade väteatomer som kunde bilda en... Köp tillgång för att läsa mer

Löslighet - kemiska bindningar | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.