Lösning med vatten: Vilket ämne? | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Kemi 1
  • A
  • 5
  • 1939
  • PDF

Lösning med vatten: Vilket ämne? | Labbrapport

En labbrapport som undersöker vilka ett antal okända ämnen är genom att bland annat försöka lösa dem i vatten. Labbrapporten utgår från regeln att lika löser lika och undersöker på så sätt fyra olika ämnen genom att lösa dem med vatten, se om de leder ström samt se om de bildar fällning med bariumklorid och silvernitrat.

Innehåll

Vilken är vilken?

- Inledning
-- Bakgrund
-- Frågeställning
-- Syfte
- Material och metoder
- Resultat
- Diskussion
- Källor

Utdrag

Material och metoder

Material: 4 ämnen utan etiketter (butanol (l), socker (aq), natriumsulfat (aq), kopparklorid (aq)), 4 bägare, doppelektrod, 6 pipetter, silvernitrat (aq), bariumklorid (aq), plastfilm, papper, penna, destillerat vatten, glasstav, märkpenna, labbrock, skyddsglasögon.

Metod:

• De 4 bägarna märktes med hjälp av märkpenna med nr. 1-4.
• 20 ml av vardera ämne hälldes i varsin bägare.
• 10 ml destillerat vatten tillsattes i alla bägare.
• Bägarnas innehåll rördes om med hjälp av en glasstav. Glasstaven torkades av mellan varje omrörning.
• Ett av ämnena löste sig inte med vattnet. Numret på denna bägare noterades och kunde sedan uteslutas från resterande undersökningar.
• Med hjälp av en doppelektrod mättes det vilka ämnen som kunde leda ström. Det ämnet som inte ledde ström kunde uteslutas från resterande undersökningar. Numret noterades.
• Ett papper märktes med numren som var kvar två gånger, alltså två rutor/ämne och en plastfilm lades över. Några droppar av vardera ämnen droppades på rätta rutor.
• Med hjälp av en pipett droppades bariumklorid i en av dropparna av vardera ämne. En av ämnena gav en fällning. Numret noterades.
• Med hjälp av en annan pipett droppades silvernitrat i dem resterande dropparna. En av ämnena gav en fällning. Numret noterades... Köp tillgång för att läsa mer

Lösning med vatten: Vilket ämne? | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.