Louis Pasteur | Fadern av mikrobiologi | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • C
  • 11
  • 4264
  • PDF

Louis Pasteur | Fadern av mikrobiologi | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om Louis Pasteur.

Syfte

Mitt syfte med uppsatsen är att ta reda på vem Louis Pasteur egentligen var och vilken påverkan hans uppfinningar har haft för omvärlden.

Frågeställningar
• Vem var Louis Pasteur?
• Vilken var Louis Pasteur uppfinning?
• Vilken betydelse har Louis Pasteurs uppfinning fått för eftervärlden?

Elevens kommentar

Formalian. Ta bort det som är fetmarkerad på vissa ställen och stryckna.

Innehåll

Inledning och bakgrund
Syfte
Frågeställning
Metod
Undersökning
Louis Pasteur och familj
Forskningens om jäsningens gåta
Upptäckten av skadliga mikroorganismer och pastöriseringen
Spontant
Pastöriseringen
Hur fungerar pastöriseringen?
Mikrobteorin och sjukdomar än en gång ifrågasattes
Silket räddas
Kampen mot sjukdomar
Mjältbrandens förbannelse
Teorin om sjukdomsalstrande mikrober
Vägen fram till vaccinering
Mjältbrand vaccin
Bakterier som orsakar mänskliga sjukdomar upptäcks 1880
Vaccin mot mjältbrand
Vaccinering och immunitet
Pasteurs bakterieteori tillämpas av läkare
Vaccin mot kolera och tuberkulos
Rabiesforskning ledde till vaccin
Slutsats
Källförteckning

Utdrag

Louis Pasteur och familj

Den franske kemisten och mikrobiologiskt Louis Pasteur föddes den 27 december, 1822, i Dule, Jura i östra Frankrike. Louis Pasteur gifte sig med Marie Laurent, dotter till universitetsrektorn, 1849. De fick 5 barn varav tre av barnen dog på grund av Tyfus. Det var denna tragedi och ovetskap kring vad som egentligen orsakade Tyfus som inspirerade Pasteur att finna orsaken och botemedel till dödliga sjukdomar.

Forskningen om jäsningens gåta

År 1854 blev Pasteur forskare i kemi i Lille. Det var i Lille som han började engagera sig för den process som kallas jäsning. Jäsning får exempelvis saften från vätskan från vindruvor och andra frukter att bubbla och dess socker att ombildas till alkohol och tillslut surna. Många vetenskapsmän under denna tid trodde att jäsningen var en kemisk reaktion. Pasteur upptäckte dock att det var levande organismer som kallas för jästceller som orsakade jäsningen. Det var de som omvandlade socker till alkohol. Om saften innehöll andra bakterier, exempelvis stavformade bakterier, förstördes jäsningen. Sockret omvandlades inte till mjölk utan till mjölksyra. Det var mjölksyran som orsakade mjölkens surhet.

Upptäckten av skadliga mikroorganismer och pastörisering

När Pasteur var ovedersäglig beskrev han sina forskningresultat i Lille(rapport om mjölsyrejäsning) publicerad år 1857. I rapporten lade han även fram teorin om att olika mikrober från utsidan luften orsakade olika typer av jäsningar och att mikrober även kunde orsaka olika typer av sjukdomar. Där med lade han dessutom grunden till teorin om smittsamma mikrober som skulle vidareutvecklas under många år.

Spontant

Innan Pasteurs experiment, trodde de flesta människor att vissa levande ting helt enkelt
dök upp från ingenstans och kunde uppstå ur icke-levande materia. Denna teori kallades uralstring och skapades för mycket länge sedan för att exempelvis kunna förklara hur larver kunde uppstå i kött och säd förråd. Med tiden kunde man genom undersökningar bevisa att larver kläcks ur mycket små flugägg. Men Pasteur bevisade att detta inte var sant. Man trodde inte längre på att uralstring vid det är laget. Det fanns fortfarande människor som inte stödde denna teori. De trodde exempelvis att mikrober uppstår spontant i näringsrik buljong. Pasteur bevisade dock genom experiment att mikroberna fanns överallt i luften men är osynliga för ögat, och kan endast ses med hjälp av mikroskop. De kommer från utsidan luften och in i vätskan eller kroppen.

Pastöriseringen

Under mitten av 1860-talet gjorde Pasteur en av sina viktigaste upptäckter. Napoleon III, bad honom år 1863 att hjälpa de franska vintillverkarna. De förlorade mycket pengar på grund av jäsningen orsakade vinet att surna.

Pasteur upptäckte i april 1864 att surningen beror av mikrober som fanns som förening i vinet och genom upphettning dödades alla skadliga mikrober. Denna process utvecklades av Pasteur och är uppkallad efter honom... Köp tillgång för att läsa mer

Louis Pasteur | Fadern av mikrobiologi | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Louis Pasteur | Fadern av mikrobiologi | Fördjupningsarbete.