Love Hurts No.12 | Serieanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • A
  • 1
  • 386
  • PDF

Love Hurts No.12 | Serieanalys

En analys av Kim W. Anderssons serie "Love Hurts No.12", hämtad från serienovellsamlingen "Love Hurts" från 2009. Eleven redogör för seriens handling och diskuterar sedan verkets teman och karaktärer.

Serien finns att hitta i läroboken Svenska impulser 3.

Lärarens kommentar

Du använder litteraturvetenskapliga begrepp med säkerhet i din analys. Mycket välformulerad och sammanhängande text. Bra!

Utdrag

Penelope målas upp som en lömsk och slug person, som planerar att använda sin ”älskade” drake för att terrorisera byar i sin jakt efter rikedom. Draken i sig har direkt ingen utförlig personlighet eftersom den inte pratar under någon punkt i serien. Däremot så har den en uppenbarlig vördnad för Penelope och lyder hennes befallningar. Riddaren är den enda... Köp tillgång för att läsa mer

Love Hurts No.12 | Serieanalys

[0]
Inga användarrecensioner än.