LSD | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 2
  • B
  • 4
  • 1568
  • PDF

LSD | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven diskuterar hur LSD påverkar hjärnan och vilka konsekvenser det kan få. Eleven tar även upp hur LSD potentiellt kan användas i medicinskt syfte samt om hur det påverkar samhället. Eleven kommer även in på LSDs historia och vilka risker det är förbundet med drogen.

Innehåll

Inledning
Vad har LSD för effekter?
Psykiska effekter av LSD
Fysiologiska effekter av LSD
Användning av LSD

Utdrag

LSD syntetiserades för första gången 1938 i Basel av Albert Hoffman. Från början var målet att ta fram en medicin som skulle hjälpa cirkulation och andningssystemet. Experimentet lades undan ett par år tills 1943 då Hoffman återupptog det. Av misstag, troligen via hans fingertoppar fick han i sig en liten dos av LSD och upptäckte då dess effekter.

Effekterna av LSD kan variera beroende på vilken miljö du är i och vilket humör du är på. För att förklara effekterna ska vi först kolla på LSD rent kemiskt. LSD påverkar serotonin receptorn i hjärnan. När LSD har fäst sig vid receptorn stänger receptorn igen sig och LSD-molekylen är fast. Detta kan förklara varför ruset av LSD kan vara så länge (ca 6-12 timmar). Serotonin har en viktig roll i nerver som har med vårt välbefinnande, oro-ångest, sömn-vakenhet, mättnads och hungerkänslor och impulskontroll. När serotoninreceptorn stänger in LSD-molekylen triggas receptorn hela tiden vilket ger upphov till ruset. LSD påverkar även andra receptorer i hjärnan men det verkar serotonin receptorn som verkar ha störst inverkan. Hur hela denna process går till och varför det händer är än så länge okänt.

Vad har LSD för effekter?
Psykiska effekter av LSD
Under ruset ger LSD kraftiga hallucinationer och har en kraftig påverkan på vårt medvetande p.g.a. att serotoninreceptorn triggas hela tiden. Saker som musik och färger upplevs mycket strakare och kraftigare. Detta gäller det mesta och inte bara färger och musik.

LSD-rus är också ofta sammankopplat till djupare frågor och även insikt i sig själv. Det är inte ovanligt att folk som tagit LSD har livsförändrande upplevelser. Ett fenomen som kan uppstå i samband med LSD är så kallad ”ego-dissolotion”. Det är ett stadie då personen i fråga helt tappar uppfattning om sig själv och vad jag är för något (ego), det beskrivs som att man känner att det inte... Köp tillgång för att läsa mer

LSD | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.