Ludvig Wittgenstein | Anlytisk filosofi | Citatanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Filosofi 1
 • Inget betyg givet
 • 2
 • 546
 • PDF

Ludvig Wittgenstein | Anlytisk filosofi | Citatanalys

En analys på ett citat av den österrikiske filosofen Ludvig Wittgenstein (1889-1951), som främst arbetade med analytisk filosofi. Eleven analyserar citatet, och diskuterar Wittgensteins budskap - samt hur detta kan relateras till samhället idag.

Utdrag

Den tidige Wittgenstein menade att det beskrivande språket är det meningsfulla då det beskriver en bild av hur verkligheten kan se ut, oavsett om det är sant eller falskt så går det att undersöka. Det kan lika gärna vara sant, och även om det inte är det har vi fått möjligheten att undersöka sanningshalten i det. Det beskrivande språket är detsamma som sakpåståenden, dina egna tankar och... Köp tillgång för att läsa mer

Ludvig Wittgenstein | Anlytisk filosofi | Citatanalys

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-06-21
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldigt kortfattad skriven text som inte ger ifrån sig särskilt många funderingar kring Wittgensteins bild- och språkteori. Nu var visserligen Wittgenstein svår att förstå sig på, men vill man få ett bättre helhetsperspektiv på Wittgensteins teorier så rekommenderar jag andra uppladdade arbeten.
 • 2014-12-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Kort men tydligt svar där författaren nämner relevanta jämförelser.
 • 2016-06-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ¨kopreäl,fakfäoåpelwöjfkoapäewlfm