Luftmotstånd | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Fysik 1b1
  • A
  • 7
  • 1023
  • PDF

Luftmotstånd | Labbrapport

En labbrapport om luftmotstånd där syftet är att framställa en förklaring för hur luftmotståndets inverkan kan styra över olika föremål, samt att kunna bevisa det genom upprepande experiment där olika krafter påverkar föremålets hastighet. Huvudsyftet med laborationen är att räkna ut k i luftmotståndsformeln F=kApv^2 där k bryts ut i beräkningen.

Syfte
Syftet med den här laborationen är att framställa en förklaring för hur luftmotståndets inverkan kan styra över olika föremål samt att kunna bevisa det genom upprepande experiment där olika krafter påverkar föremålets hastighet och mm. Huvudsyftet med laborationen är att räkna ut k i luftmotståndsformel F= k A p v^2 där k bryts ut i beräkningen.

Innehåll

Inledning
Syfte
Hypotes
Utförandet/Material
Resultat/diagram
Diskussion
Slutsats

Utdrag

Inledning:
I den här laborationen granskades relationen mellan hastighet, luftmotståndet samt tyngdkraften som ger oss en kraftresultatens koner. Huvudsaken den laborationen är att fördjupa sig på luftmotståndets effekt på föremålet som användes under experimenten.
Teorin av liknande experimenten gjordes av Galileo Galilei som anses vara den första som kom på idén att alla kroppar kan falla lika snabbt under förutsättningen att det inte finns luftmotstånd, men däremot faller dem olika om man räknar luftmotståndet. Däremot hade Aristoteles motsatts teori som berättade att det är föremålets massa som spelar den stora rollen.
Vårt experiment går ut på att släppa ner koner från en viss höjd under tiden räknar man hur fort den faller jämförande med hur många koner man har på en gång. Följande steg räknas nedan.

Utförandet/Material:
Utrustningen bestod av små muffins koner med en cirkel formade som skulle släppas ner från en höjd över 2 meter. När konen passerar en linje som är markerad på vägen från 2 meter skulle man starta tidtagare och räkna hur många sekunder det tar innan konen når golvet.

Tillbehör av utrustning var vågen som vi använde oss av att kunna veta hur mycket en kon vägde. Jag använde mig ut av en tidtagare för att kunna räkna hur lång tid det tar på varje... Köp tillgång för att läsa mer

Luftmotstånd | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.