Luftmotstånd av olika föremål | Labbrapport | Fysik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Fysik 2
 • C
 • 7
 • 793
 • PDF

Luftmotstånd av olika föremål | Labbrapport | Fysik

Labbrapporten innehåller en undersökning av hur luftmotståndet påverkar olika föremål som släpps från en höjd av 5 meter. Här undersöks om luftmotståndet påverkar föremålen på olika sätt, genom att praktiska data jämförs med teoretiska.

Innehåll

Syfte
Teori & Bakgrund
Hypotes
Material
Utförande
Resultat
Diskussion
Källor

Utdrag

TEORI & BAKGRUND
När föremål rör sig genom luft verkar luftens densitet emot föremålet och hindrar dess framfart. Flera faktorer spelar in och avgör hur stort luftmotståndet blir. Storleken på ytan i färdriktningen, dess utformning, massa och även hastigheten, ju högre hastighet desto större luftmotstånd och vid lägre hastighet kan luftmotståndet bli nästan omärkbart.
För att jämföra teoretiska data med uppmätta kommer formeln för matematisk modellering utav luftmotstånd att användas för att räkna ut hur stort luftmotståndet är när föremålet når sin topphastighet. Formeln...

MATERIAL
Till att mäta tid och filma försöken användes en handhållen mobilkamera. Fallsträckan märktes ut och mättes med måttband. De föremål som användes var en studsboll och en flirtkula i ungefär samma storlek med olika massa, två sorters muffinsformar i olika storlekar med samma massa. Dessa vägdes på en digital våg med precision på flera decimaler och respektive storlekar på föremålen mättes med linjal... Köp tillgång för att läsa mer

Luftmotstånd av olika föremål | Labbrapport | Fysik

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-06-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa