Lungsjukdomar | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 1
  • Annat
  • A
  • 11
  • 4112
  • PDF

Lungsjukdomar | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om lungsjukdomar där eleven tar utgångspunkt i en patient som har problem med hosta. Eleven går igenom vilka orsaker som kan ligga bakom patientens problematik.

Studienets kommentar

Notera att det är många språkliga fel i texten.

Utdrag

Från en smärtanalys perspektiv är det viktig att dela upp den allmänna bilden av Astrids smärtupplevelse i mindre delar för att kunna se bakomliggande faktorer till den, och sedan undersöka varje del var för sig för att kunna ställa en objektiv diagnos som kan vara som mycket som möjligt kompatibel eller nära till vad kan ha hänt Astrid? Syftet med en sån besväranalys är att välja korrekt smärtbehandling som i sin tur kan vara botande eller bara lindrande, och kan det även kräva stöd från andra psykiatriska terapeutiska behandlingsmetoder.
Sådär Astrids smärtanalys måste innehålla följande beståndsdelar:
Problems/fenomensbeskrivning och diagnos: ”Att ringa upp” det ”problem” som jag vill undersöka, dvs, ta reda på symtom, patientens beskrivning av sin sjukdom/smärtan, och alla fakta/informationer som man kan få från patientens ”anamnesis eller epicrisis”, alltså patientens medicinsksjukdoms historia. I detta fall har jag dessa följande fakta:

- Astrid är en aktiv rökare och det var längre sen (30 cigaretter/dygn sedan tonåringen).

- Hon är 65 år gammal, bor i centrala Stockholm, och nybliven pensionär efter ett långt arbetsliv som busschaufför.

- Orsaker och sjukdoms mekanismer: Astrid misstänker en miljöfaktor, fuktiga luften i Stockholm som hälsorisk, men det kan vara andra bakomliggande orsaker på spelet som kanske har mer förklaringsbetydelse som kanske Astrids är omedveten om dem liksom: fysiska/biomedicinska faktorer, immunbrist med åldrandet och långvarig rökning påverkans, mikroorganismer infektion, eller även stress och psykisk ohälsa (nybliven pensionär), det kan också vara att anledning till smärtan är oklart eller okänd.

- Konsekvenser av problemet och vidare komplikationer som kan uppstå: Astrid har en hosta med ständigt återkommande besvär, men finns det andra konsekvenser och även komplikationer som kanske Astrid inte vet om dem?

- Åtgärder: behandling, rehabilitering, och prognos, alltså, hur kan jag hjälpa Astrid just nu (behandlingen)? Vilka råd kan jag rekommendera (rehabilitering)? Hur kommer det att bli hennes framtida hälsotillstånd (prognos)?

- Beskrivning av problemet, diagnos och undersökningar av besvären:

- Problembeskrivningen:
Hostan kan uppkomma som en skyddsreflex-signal som uppstår när något fel drabbas en /flera organ i vår kropp, och ibland det kan vara en ständigt återkommande hosta som försvinner efter en viss period på grund av olika faktorer som rökning, stress, vädret, infektion, osv.
Det är därför man undrar faktiskt om Astrids smärtupplevelsen genereras via pågående eller hotande vävnadsskada (nociceptiv smärta i en eller flera/olika organ), eller på grund av sjukliga förändringar på grund av åldrandet (geriatrik), aktiv rökning, och låg fysiskt motion (stillasittande livsstil som busschaufför),... Köp tillgång för att läsa mer

Lungsjukdomar | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.