Lutande plan | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Fysik 1a
 • A
 • 9
 • 1423
 • PDF

Lutande plan | Labbrapport

En mycket utförlig labbrapport av hög kvalitet, som syftar till att bestämma hur lång tid det tar för en kula att rulla ned för ett lutande plan. Genom undersökningen identifieras också en formel för att beräkna detta.

Innehåll

Laboration #10: Lutande plan

1. Inledning
1.1 Syfte
2. Utförande
2.1 Material
2.2 Metod
3. Teori
3.1 Hypotes
4. Resultat
4.1 Mätningar
4.2 Beräkningar
5. Diskussion
5.1 Slutsats
6. Referenser

Utdrag

2. Utförande

2.1 Material

Kula, lutande plan, linjal, våg, tidtagarur samt ett träblock.

2.2 Metod

Väg upp bollens massa och lägg sedan bollen vid toppen av det lutande planet. Släpp bollen samtidigt som din partner startar tidtagaruret. Anteckna resultatet och försök att hitta en formel för hur man räknar ut tiden med hjälp av sambandet mellan massa, acceleration och kraft. Kontrollera om formeln är korrekt genom dina experimentella värden. Undersök därefter om det är möjligt att räkna ut tiden utan att väga massan av bollen... Köp tillgång för att läsa mer

Lutande plan | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-09-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  weqrwerweqrwe.werwerwerwe.werwerwr