Ett mångspråkigt samhälle | Flerspråkighet | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Svenska som andraspråk 2
 • A
 • 2
 • 932
 • PDF

Ett mångspråkigt samhälle | Flerspråkighet | Utredande text

En utredande text som handlar om Sverige som mångspråkigt samhälle och om flerspråkighet hos individer. Utifrån flera olika källor och upplevelser målar eleven en bild av hur flerspråkighet fungerar och vad den innebär för individerna själva. Exempelvis berättas om den grekisk-svenska författaren Theodor Kallifatides upplevelser, syskonspråk i en flerspråkig svensk familj, samt om om myter kring flerspråkighet.

Utdrag

Under det senaste decennierna har invandringen till Sverige ökat betydligt mycket. Detta innebär att en stor andel medborgare är tvåspråkiga eller även flerspråkiga. Vilka olika tankar och åsikter finns det om modersmål och andraspråk i Sverige idag? Att behärska sitt modersmål medans att samtidigt kunna tala ett eller flera andra språk flytande har vållat till en mängd olika tankar, åsikter, och även myter. Å ena sidan finns det negativa tankar och resonemang kring flerspråkighet, men å andra sidan så finns det också mer positiva åsikter och forskning som ställs inför flerspråkigheten i Sverige. Först skall jag skriva om Theodor Kallifatides upplevelse med språk i ett främmande land, sedan kommer jag att gå vidare med frågan om hur det är i en flerspråkig svensk familj, därefter handlar det om myter som ofta ställs inför flerspråkighet, och till sist kommer jag att diskutera Kallifatides bästa sätt som han använde för att nå ett nytt språk.

Sverige kan idag betraktas som en mångspråkigt samhälle. Theodor Kallifatides, en av Sveriges främsta författare och översättare, är ett bra exempel på en individ med erfarenheter kring tvåspråkighet eftersom han behärskar två språk flytande- grekiska, som är modersmålet, och svenska. I texten "Att bli en annan" berättar Theodor Kallifatides (Språkporten s.58-59) om hur det är att vara ny i ett främmande land, att det är... Köp tillgång för att läsa mer

Ett mångspråkigt samhälle | Flerspråkighet | Utredande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 • 2021-01-19