Madame Bovary av Gustave Flaubert | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Svenska som andraspråk 2
  • B
  • 3
  • 1214
  • PDF

Bokanalys: Madame Bovary av Gustave Flaubert | Analys

En analys av en bok som är skriven under realismen (litterär epok) och en kort jämförelse mellan de två epokerna realismen och romantiken. Boken heter Madame Bovary. Madame bovary är skriven år 1856 av Gustave Flaubert.

Lärarens kommentar

Härligt! utmärkt jobbat! Textens kvalitet är på topp!

Utdrag

Litteraturen har en stor inflytande över våra liv och den påverkar folk tänkande. Genom litteraturen har man fått stor möjlighet på att komma i kontakt med andras tankar och idéer. Under vissa tidsålder skrev författare böcker och dikter på ett sätt som var karaktäristiskt för den tiden, då kallas dessa tidsåldrar litterära epoker. Under en litterär epok skrev författare på samma sätt och de hade samma tankegångar.
Romantiken är en litterär epok som uppstod i slutet av 1700-talet och varade till mitten av 1800-talet. Författare trodde att de kan mest påverka människor genom att vara känslomässiga därför var det den inre känslan, fantasin och den subjektiva upplevelsen som styr olika litterära verk under romantiken. En typisk bok under romantiken var en bok med poetiskt språk som väcker läsarens känslor. Efter romantiken uppstod en ny litterär epok som kallas realism. Under realismen beskrev man omgivningen så realistiskt som möjligt. Författare beskrev människors liv och vardagliga händelser men inte övernaturliga händelser och myter. Alltså man visar verkligheten som den är utan... Köp tillgång för att läsa mer

Madame Bovary av Gustave Flaubert | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.