Män och kvinnor i arbetslivet | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • C
 • 6
 • 1374
 • PDF

Män och kvinnor i arbetslivet | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som redogör för hur kvinnor diskrimineras jämfört med män i arbetslivet - med utgångspunkt i förhållandena i Sverige. Eleverna utreder ämnet utifrån ett historiskt perspektiv samt situationen idag, och lyfter fram bl.a. löneskillnader och arbetsvillkor för att belysa skillnaderna.

Innehåll

KVINNOR OCH MÄN I ARBETSLIVET

- Inledning
- Syfte och frågeställning
- Material och metod
- Löneskillnaden idag
- Resultat
- Bakgrund
- Nu för tiden
- Analys
Källor (i fotnoter)

Utdrag

Under 1800-talet gjordes vissa förändringar som gjorde stora förändringar för kvinnorna i arbetslivet. Bl.a. fick kvinnorna rätt att ta examen och ogifta kvinnor fick bli myndiga vid samma ålder som män. Kvinnor fick under den första halvan av 1900-talet arbeta men endast med begränsningar i både lön, arbetstid och tillåtna befattningar. Inte förrän år 1919 fick kvinnorna en lag om 8 timmars arbetstid. År 1920 fick en gift kvinna rätt att... Köp tillgång för att läsa mer

Män och kvinnor i arbetslivet | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En besvikelse... Usch