Män och kvinnor i media | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • C
 • 7
 • 3319
 • PDF

Män och kvinnor i media | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete vars syfte är att undersöka hur män och kvinnor behandlas i media, och på vilket sätt eventuella skillnader kan påverka samhället. Eleven tar bland annat utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Hur ser situationen ut i idag?
- Vad ger problemet för konsekvenser för den enskilda människan och samhället i stort?
- Vad är det för orsaker till problemet?
- Hur ser möjliga åtgärder ut på problemet?

Lärarens kommentar

Bra skrivet, men kunde gått mer på djupet.

Elevens kommentar

Använd färre källor och fördjupa dig mer i dessa.

Innehåll

MÄN OCH KVINNOR I MEDIA

- Inledning
-- Syfte
-- Metod
-- Material

- Resultatredovisningar
-- Hur ser situationen ut i idag?
-- Undersökning i SVT
-- Tidningar

- Analys
-- Konsekvenser
--- Skev bild av samhället
--- Kvinnohat och krav
-- Orsaker
-- Åtgärd

- Avslutande diskussion och slutsatser

- Källregister

Utdrag

När du slår på tv,n eller bläddrar i ett magasin möts du ofta av olika bilder på män och kvinnor. Männen syns mer och tar mer plats, medan kvinnorna kanske mer syns i bakgrunden. Detta tar du säkert för givet, och därför lär du inte höja på ögonbrynen. Det sätt som du ser män i tidningen stämmer ofta in på den bild du har av hur en man ska vara, och därför blir det naturligt och du kan fortsätta bläddra. Om du däremot ... Köp tillgång för att läsa mer

Män och kvinnor i media | Fördjupningsarbete

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra arbete, hjälpte jätte mycket.
 • 2015-11-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-05-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa