Män och kvinnors kommunikation | Genusperspektiv på språket

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Kommunikation
  • A
  • 6
  • 1502
  • PDF

Fördjupningsarbete: Män och kvinnors kommunikation | Genusperspektiv på språket

Ett fördjupningsarbete som redogör för mäns och kvinnors kommunikation och som analyserar det svenska språket utifrån ett genusperspektiv. Bland annat diskuteras maskulina och feminina former av ord, genusneutrala pronomen och skillander i kommunikationen mellan män och kvinnor.

Arbetet utgår från följande frågeställningar:

1. Hur ser jämställdheten och genus ut i det svenska språket?
2. Även fast språket är en gemensam nämnare för alla så ser det så olika ut, varför är det så?
3. Hur ser manlig härskarteknik ut mot kvinnor?

Innehåll

1 Inledning 2
1.2 Syfte 2
1.3 Frågeställning 2
2 Metod 2
3 Bakgrund 2
4 Genusperspektiv 2
5 Jämställdhet, hen och genus. 3
6 Skillnaden i kommunikationen 3
7 Härskarteknik 4
8 Resultat 5
8.1 Analys 5
Källförteckning. 5

Utdrag

4 Genusperspektiv

Biologiskt sätt är finns det skillnader mellan man och kvinna- och följden av det är därför människan alltid kategoriserad i de två olika grupper och jämförs enligt manligt eller kvinnligt. Det syns även i vårt språk.

Det finns en klassisk gåta som lyder:

En far och hans son åker i samma bil och råkar ut för en trafikolycka. Fadern dog. Sonen blir allvarligt skadad och får föras till sjukhuset med ambulans. Han förbereds för operation, men kirurgen som skulle operera honom säger "Jag kan inte operera den här pojken - det är ju min son." Hur hänger det ihop?

I Sverige har vi en rådande mans- och heteronorm, vilket gör att de flesta direkt tänker att fadern är död. Detta visar de befintliga föreställningar om könsroller som finns i vårt samhälle om könsroller, och den inbyggda mansnormen. Det är den normkritiska gruppen som (förhoppningsvis har växt och växer sig) svarar att det är mamman som är kirurg, eller att pappan är gay.

I svenskan utgår vi alltid ifrån mannen i språket som ex. människa eller gärningsman.
Och bevisligen kan en yrkestitel som kirurg förvirra, och historiskt är yrkestitlar förknippat med män, exempelvis som advokat eller läkare etc. och det är för att det var bara männen som arbetade förr i tiden. När en kvinna ska benämnas med en yrkesroll lägger man till kvinnlig framför, och även i sport som damfotboll eller tjejmilen... Köp tillgång för att läsa mer

Män och kvinnors kommunikation | Genusperspektiv på språket

[0]
Inga användarrecensioner än.