Mängden kristallvatten i kopparsulfat | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Kemi 1
 • B
 • 5
 • 1505
 • PDF

Mängden kristallvatten i kopparsulfat | Labbrapport

En labbrapport i Kemi 1 som avser att redogöra för mängden av kristallvatten i kristalliserat kopparsulfat.

Elevens kommentar

Jag kanske skulle gjort beräkningarna annorlunda, de känns lite röriga.

Innehåll

Kristallvatten i kopparsulfat

- Inledning
- Syfte
- Metod/utförande
- Säkerhet
- Resultat/beräkningar
- Diskussion/slutsats
- Källor

Utdrag

Metod:

Det material som krävs är en degel utan lock, en elktrobrännare, en termometer, en glasstav, en våg, en mätpipett och en degeltång. De kemikalier som krävs är CuSO4 (kopparsulfat)och destillerat vatten.

Utförandet sker såhär:

Först ska massan av kopparsulfat bestämmas. Väg degeln och anteckna massan (minst tre värde siffror). Sedan ska cirka tre gram kopparsulfat vägas upp i degeln. Anteckna den nya massan av degeln och kopparsulfatet. När massan är bestämd ska degeln upphettas till medeltemperatur. Det tar cirka tio minuter. Notera alla förändringar av kopparsulfatet under upphettningen. Låt degeln svalna tills den går att ta i. Väg då degeln igen, med innehåll. Utför sedan beräkningar 1a-1c

Efter det fortsätter laborationen med att undersöka vad som händer när vatten tillsätt i det vattenfria kopparsulfatet. Innan vatten tillsätts ska temperaturen mätas på kopparsulfatet, anteckna den. Mät upp lika mycket destillerat vatten som kopparsulfatet avgav vid första försöket. Massan av det avgivna vattnet kan ses i beräkningarna.
Nu är det snart dags att tillsätta det uppmätta vattnet i degeln med vattenfritt kopparsulfat. Sätt först termometern i degeln och droppa sedan i vattnet. Försök att fördela vattnet jämnt över hela mängden kopparsulfat. Anteckna de förändringar i temperatur och utseende hos kopparsulfatet som sker... Köp tillgång för att läsa mer

Mängden kristallvatten i kopparsulfat | Labbrapport

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Jag tycker att den var bra och den gav mig mycket hjälp. Framför allt inledning där allt förklarades väldigt tydligt. Det hadde dock varit bra om den korrekta uträkningen fanns med i slutet med tanke på att denna var felaktig.
 • 2015-11-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra skrivet, men inledningen var för lång och slutsatsen var för kort!
 • 2017-02-16
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  väldigt bra till hjälp,
 • 2016-06-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  braaaaaaaaaaaaaaaaaa