Människan och den fria viljan | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Filosofi 1
  • A
  • 8
  • 3463
  • PDF

Människan och den fria viljan | Diskuterande text

En diskuterande text i Filosofi 1 där eleven diskuterar om människan har en fri vilja?
Eleven analyserar och diskuterar utifrån flera olika perspektiv, till exempel utifrån det deterministiska perspektivet och utifrån en essentiell synvinkel.

Innehåll

Bakgrund
Syfte och frågeställning:
Tillvägagångsätt
Analys
Slutsats
KÄLLFÖRTECKNING

Utdrag

Bakgrund:
Jag har valt att skriva om ett ämne som länge präglats av osäkerhet och olika definitioner och åsikter. Detta område har under en lång period varit ett stort frågetecken inom filosofin. Jag kan själv erkänna att jag legat sömnlös under flera nätter eftersom jag inte lyckas lista ut om jag verkligen har en fri vilja. Man kan fråga sig själv, har vi verkligen en fri vilja eller är det bara ett uttryck som vi människor skapat för att undvika känslan av hjälplöshet? Eller finns det kanske en högre makt som styr våra beslut och handlingar? Själv skulle jag vilja påstå att vi har en fri vilja till en viss del. Vi tar specifika beslut som är vår vilja. Däremot finns det en osäkerhet för hur vet vi att det är just vår vilja som genomförs? Hur vet du att det var du som ville ta på dig tröjan du just nu bär? Är det något som påverkar våra beslut? Det kan så klart finnas något i form av tankar, makt eller känslor som präglar våra beslut vilket gör att det faktiskt är förutbestämt hur vi ska tycka och agera. Personligen ligger det en sorts trygghet i att veta att man har en fri vilja. Det är ungefär samma princip som med frågan om det finns liv efter döden? Man vill tro att det finns eftersom om det inte finns slås man med en känsla av hjälplöshet samt maktlöshet. Vi människor har genom århundraden varit förskräckta för saker som vi inte kan ge tydliga svar för. I min uppsats har jag tänkt på att se på denna fråga utifrån flera olika perspektiv för att ge det hela lite mer klarhet... Köp tillgång för att läsa mer

Människan och den fria viljan | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.