Människans evolution | Instuderingsfrågor | Naturvetenskaplig specialisering

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Människans evolution | Instuderingsfrågor | Naturvetenskaplig specialisering

Dessa instuderingsfrågor innehåller utförliga svar med fokus på mänsklighetens evolution och hur en religiös person kan förklara den med utgångspunkt i bibeln.

Innehåll

• Vad skiljer en teori från en modell ?
• Evolutionsteorin förklarar inte hur den första livsformen uppstod. ange två till tre olika alternativ för hur det första livet kan ha uppstått.
• Vilka vetenskapliga belägg finns det för evolutionsteorin?
• Ange några argument som evolutions kritiker brukar framhålla.
- Evolution är en lögn. Om vi människor härstammar från apor, hur kommer det sig att det fortfarande finns apor som föder apungar? Ingen art utvecklas ju idag.
- Varför är det endast människan som har utvecklats till en så pass komplex varelse medans andra djur inte har gjort det?
• En modell som en del tror på är intelligent design. vad skiljer denna modell från vetenskaplig teori.
• Vid genmodifiering av växter påverkar människan evolutionen. På så sätt kopplas evolutionsteorin till det samhälle som vi befinner oss i. Ge ett exempel på hur evolutionsteorin har påverkat samhällets utveckling.
• Vad säger Darwins teori och hur svarar bibeln på det?

Utdrag

EVOLUTIONSTEORIN FÖRKLARAR INTE HUR DEN FÖRSTA LIVSFORMEN UPPSTOD. ANGE TVÅ TILL TRE OLIKA ALTERNATIV FÖR HUR DET FÖRSTA LIVET KAN HA UPPSTÅTT
Det första livet på jorden kan ha uppstått pga att kometer har kolliderat med jorden. Kometer består till viss del av vatten eller rättare sagt is. Det finns en möjlighet att allt vatten som finns på jorden idag har kommit hit med hjälp av kometer. Dock så länge jordens temperatur var relativt hög så förekom vatten bara i gasform som vattenånga. Med tiden så svalnade jorden och vattenångan började kondensera dvs bilda vattendroppar, det resulterade i nederbörd under miljontals år då sjöar och hav bildades.
Som sagt så består kometer av mycket vatten (is) men förutom det så finns det frysta gaser som tex koldioxid i kometerna. Kometer innehåller även organiska ämnen som tex kolväten och olika alkoholer och det kan tom finnas avancerande kolföreningar som bildat aminosyror i kometerna. Alltså så är det inte uteslutet att avancerande kolföreningar (aminosyror) som kommer från rymden med kometerna, var det som kom att bli viktiga byggstenar i urcellen, dvs den första representanten för livet på jorden.
Darwins hade en hypotes om att det första livet startade i en vattensamling eller i en lerpöl. Han menade på att bland annat aminosyror bildades när de utsatte gasblandningar, som man antog var jordens tidiga atmosfär, för elektriska urladdningar. Darwin tänkte att livets organiska byggstenar kan ha uppstått med hjälp av blixtrar på detta sätt. Om olika organiska ämnen samlades i en vattensamling eller lerpöl, till följd av att vattnet avdunstade, så kan det funnits en “organisk soppa” som Darwin trodde kunde vara “livets vagga” dvs där liv skapades för första gången.
Men vad är då liv och vad består det egentligen av?... Köp tillgång för att läsa mer

Människans evolution | Instuderingsfrågor | Naturvetenskaplig specialisering

[0]
Inga användarrecensioner än.