Människans påverkan på Arktis | Inlämningsuppgift | Geografi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Humanistiska programmet (HU) Årskurs 2
  • Geografi 1
  • B
  • 3
  • 856
  • PDF

Människans påverkan på Arktis | Inlämningsuppgift | Geografi 1

Den här inlämningsuppgiften i Geografi 1 svarar på hur mänskliga aktiviteter bidrar till förändringar i Arktis, hur människors levnadsvillkor förändras både lokalt och globalt. Avslutas med en slutsats utifrån hållbarhetsmodellen.

Innehåll

Konsekvenser för människor livsvillkor lokalt och globalt
Olja i Arktis skapar intressekonflikter
Slutsatser utifrån hållbarhetsmodellen
Källor (i fotnoter)

Utdrag

Den globala uppvärmningen är i dag ett stort problem för vår miljö. Våra utsläpp av växthusgaser gör att temperaturen på jorden stiger vilket i sin tur bidrar till att klimatet blir varmare och till följd av detta smälter även isarna och havsytan stiger.
Under de senaste 10 000 åren har jorden befunnit sig i en stabil position som brukar kallas holocen. För att vi ska kunna behålla ett stabilt klimat på jorden krävs det att bland annat Svalbard, Grönland och Antarktiskt finns kvar som istäckta områden. Just nu smälter isen på respektive platser och det som händer när is smälter är att havet får en ökad yta av en något mörkare färg, detta kallas för albedo och detta ändrar... Köp tillgång för att läsa mer

Människans påverkan på Arktis | Inlämningsuppgift | Geografi 1

[0]
Inga användarrecensioner än.