Människans sexualitet | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • B
  • 2
  • 861
  • PDF

Människans sexualitet | Utredande text

En utredande text som redogör för människans sexualitet ur ett kulturellt och sociologiskt perspektiv. Eleven diskuterar bl.a. synen på homosexualitet, vad som anses vara sexuellt attraktivt inom en viss kultur, samt normerna gällande sexuell aktivitet hos de respektive könen. Alfred Kinseys och David Barash forskning inom ämnet lyfts även fram.

Utdrag

Traditionellt kopplar man sexualitet med reproduktionen, självklart är sex ett biologiskt krav för reproduktion av människans art, men är det bara för reproduktionens skull man har sex? Nu för tiden har sexualitet blivit en livsdimension som varje person kan utforska och formulera. Den är mycket mer än bara en biologisk handling, den är kännetecken på vilka de är och vilka känslor de har för varandra, det är ett sätt av att visa sin kärlek.
Vanligtvis är de flesta människor i ett samhälle heterosexuella d.v.s. att de söker sig till det andra könet för emotionellt förbindelser och sexuellt njutning. Det är också grunden till äktenskap och familj, men det finns andra sexuella läggningar också. I vissa länder accepteras inte dessa andra läggningar, t.ex. i vissa länder i tredjevärlden är det helt oacceptabelt när en person bryter normen och har en annan sexuell läggning än heterosexualitet., men i vissa andra kulturer räknas det vara ett sätt av att visa kärlek och ömhet. Om vi går tillbaks i tiden, under antiken var det helt vanligt för äldre män att ha sexuellt handlingar med små pojkar, som de kallade då... Köp tillgång för att läsa mer

Människans sexualitet | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.