Människans smak- och luktsinne | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Biologi 2
 • A
 • 6
 • 1420
 • PDF

Människans smak- och luktsinne | Undersökning

En undersökning som försöker ta reda på hur människans lukt- och smaksinnen hänger ihop genom att göra ett smaktest med stängda respektive öppna näsborrar. Det finns också ett teoriavsnitt med information om lukt- och smaksinnet samt hur dessa sinnen samarbetar.

Lärarens kommentar

Läraren sa att det var en bra skriven rapport som var utförlig och begriplig

Innehåll

Människans smaksinne

- Inledning
- Smaksinnet
- Luktsinnet
- Resultat
- Slutsats
- Felkällor
- Källor

Utdrag

På tungan sitter det smakceller som hjälper till att avgöra olika smaker. Människor har fem grundsmaker som är sött, surt, beskt, salt och umami. Den sistnämnda smaken umami aktiveras av enzymet glutaminsyra och kan beskrivas som smaken av protein. Förr trodde man att de olika smakerna bara kunde smakas av specifika delar av tungan men nu vet man att alla smakar kan smakas oavsett vart det hamnar på tungan. Det finns olika smaklökar på tungan, de svampformiga smaklökarna sitter längst fram på tungan. De bladformiga smaklökarna sitter på båda... Köp tillgång för att läsa mer

Människans smak- och luktsinne | Undersökning

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt utförligt och begripligt labbrapport
 • 2018-06-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra