Människohandel | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 8
 • 2647
 • PDF

Människohandel | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om människohandel ("trafficking"), med fokus på barnslaveri, vuxenslaveri och sexslavhandel. Eleven tar genom arbetets gång utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vad är människohandel? Hur stor är omfattningen av människohandel internationellt resp. nationellt?
- Hur påverkas olycksoffren fysiskt, psykiskt och socialt av människohandel?
- Hur påverkas samhället av människohandel?
- Hur kan människohandel inträffa? Vad är orsaken till det?
- Vilka åtgärder kan man ta till internationellt respektive nationellt för att förhindra människohandel?

Innehåll

MÄNNISKOHANDELS PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLET OCH ENSKILDA INDIVIDER

- Inledning
- Frågeställning
- Vad är människohandel?
- Människohandelns påverkan på olycksoffren
- Människohandelns påverkan på samhället
- Människohandelns omfattning
-- Människohandel i Sverige
- Orsakerna till människohandel samt åtgärder mot människohandel
-- Människohandlaren
-- Olycksoffret
-- Konsumenten
- Ytterligare åtgärder mot människohandel
- Källförteckning

Utdrag

Inledning:
Vi kommer behandla människohandel med betoning på barnslaveri, vuxenslaveri och sexslavhandel. Vid skildring av samhällsproblemet är nedanstående frågor utgångspunkten. Men vi skall också ha våra värderingar och reflektioner i fråga om människohandel med.

Vad är Människohandel?
Människohandel, även kallat trafficking är det moderna samhällets definition av slaveri. I FN; s Palermoprotokoll definieras människohandel som rekrytering, transportering och utnyttjning av människans förmågor till diverse tvångarbeten bland annat; prostitution, stöld, tiggeri, tvångarbete med mera. För att det ska betraktas som människohandel ska gärningsmannen praktiserat hot, våld kidnappning, lögner eller liknande för att vilseleda offret till destinationslandet. Notera att det är om offret är över 18. Annars betraktas det som människohandel oavsett. Eftersom minderåriga är relativt lättare att manipulera jämfört med en myndig person.

Inledningsvis blir offret lurat av en rekryterare i hemlandet med löften om fördelaktigare levnadsvillkor. Offret har inte råd att avböja ett sådant erbjudande... Köp tillgång för att läsa mer

Människohandel | Fördjupningsarbete

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jag tycker att innehållet är bra och personen som skrivit denna uppsats har fått med de viktiga delarna samt besvarat dom på ett rätt så utvecklat sätt!
 • 2015-02-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Ett bra arbete, du får med dig viktiga delar som behövs för att förstå hur människohandeln går till. Bra!
 • 2015-09-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra upplägg och analys!!