Människohandel i Sverige | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • B
  • 11
  • 2606
  • PDF

Människohandel i Sverige | Rapport

En rapport om människohandel i Sverige där eleverna bland annat har undersökt om det är mer vanligt med kvinnliga eller manliga offer, hur straffen ser ut och vad som görs för att stoppa det. Eleverna har också gjort en enkätundersökning där de undersöker hur medvetna svenska ungdomar är om människohandel.

Innehåll

1.Inledning
1.1. Bakgrund
1.2 Syfte och Frågeställning
2 Metod och material
3. Avhandling
3.1 Historia
3.2 Offer
3.3 Sveriges kamp mot sexuell kriminalitet
3.4 Organisationer i Sverige
3.5 Resultat
4. Analys
4.1 Sammanfattning
4.2 källor
5 Enkät

Utdrag

1.Inledning Idag är det barn, kvinnor och män som utnyttjas dagligen i Sverige. Nästan 1,2 miljoner barn i världen dras in i människohandel varje år, och nästan 5 stycken sexuella övergrepp per landsting sker dagligen i Sverige, där det är män som utför handlingen och mestadels barn som blir drabbade. Det är en lönsam handel, fördelen med att sälja kroppar jämfört med narkotika, är att kroppar kan säljas om och om igen. Barnen reduceras till varor som värderas i pengar. Något som är extremt problematiskt inom Sverige är hur få det är som är medvetna om de höga siffrorna kring hur många det är som blir utsatta för människohandel. ,

1.1 Bakgrund Människohandel innebär att gärningsmän, ofta från olika länder, samarbetar för att transportera offer från ett ställe till ett annat i syfte att de ska utnyttjas för olika ändamål. Ofta så blir offrena bort lurade med hopp om att få starta ett nytt liv, med löften om arbete och egen bostad. Detta är faktiskt tyvärr de sista dem faktiskt “får”. Andra förs bort tvång. Många av dessa fall sker över landsgränser där offren kan utnyttjas för annat än endast sexuella ändamål. Det är främst kvinnor och barn som blir utsatta för människohandel. Huvudanledningen för människohandel sker för sexuella skäl vilket täcker 60-70% av handeln. Utav detta är det ungefär 95% av barn och kvinnor. Det är endast 15% av män som blir utsatta för människohandel, där är ändamålet oftast arbetskraft. 1, 2

1.2 Syfte och frågeställning I denna uppgift har vi valt att undersöka människohandel med Sverige i fokus. Vi valde att fokusera på Sverige då det är där vi bor, också för att vi tror att många har tanken att människohandel inte är något som är vanligt i Sverige utan det förekommer bara i det länder som är kända för det. Och sen på grund av dem många svenska källor som finns. Vi kommer lägga fokus på sexuella ändamål och på vilka som är mest drabbade av just detta då detta är det största området inom människohandel.
-Är det sant att kvinnor och barn är mer utsatta än män? och i så fall varför?
Vi kommer också att ta reda på hur straffen ser ut för de som utför människohandel och vad som görs för att stoppa en stor del av handeln.
-Vad gör den svenska staten och olika organisationer?
Till sist ska vi göra en enkät om människohandel där personer får svara på frågor. Med hjälp av denna hoppas vi på att få en överblick på hur väl alla känner till vad människohandel är och hur stort det faktiskt är i Sverige. Det är därför vi har valt ämnet för det är ett större problem än många tror och borde uppmärksammas mer.

2. Metod och material Eftersom att vi ska söka mycket fakta om hur människohandeln är i Sverige fann vi det svårt att hitta böcker om just detta ämne, eftersom vi då bara kommer söka vår fakta på internet ska vi vara riktigt uppmärksamma med källorna. Det ska vara trovärdiga från start, ha ett inte alls för sent uppdateringsdatum, nära i tid. Använda fakta från hemsidor man känner till och som är populära runt omkring andra tex, Polisen och .... Köp tillgång för att läsa mer

Människohandel i Sverige | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.