Människokroppen | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Hotell- och turismprogrammet (HT) Årskurs 2
  • Annat
  • E
  • 4
  • 1147
  • PDF

Människokroppen | Instuderingsfrågor

En enklare text som kan användas som mall för instudering till prov om människokroppen, där frågor och innehåll inom olika områden presenteras. Fokus ligger på matspjälkning, andning, cirkulation, vattenbalans, immunsystem, hormoner och nervsystemet.

Notera att källor saknas.

Innehåll

MÄNNISKOKROPPEN
- Matspjälkningen
- Andning
- Cirkulation
- Vattenbalans
- Immunsystemet
- Hormoner
- Nervsystemet

Utdrag

I munhålan finfördelas maten med hjälp utav tänderna och blandas där med saliv, som består av mestadels vatten och ett slem. Efter maten blandats med saliv rör det sig vidare mot magsäcken via matstrupen genom ”rytmiska rörelse”. När födan nått magsäcken via matstrupen börjar födan bearbetas med hjälp utav trögflytande slem och magvätska som produceras från körtlar som sitter på magsäckens ”väggar”, den magvätska som... Köp tillgång för att läsa mer

Människokroppen | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.