Människovärde | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Svenska 2
 • B
 • 2
 • 667
 • PDF

Människovärde | Utredande text

En utredande text angående människovärde, som fokuserar på mottagandet av flyktingar i Sverige. Med utgångspunkt i en rad artiklar, lyfter eleven fram det som hon anser vara diskriminering och särbehandling av asylsökande som ankommer till Sverige. Hon nämner bl.a. medias inflytande, kritik från Amnesty och FMN:s kommitté mot tortyr och dess kritik gentemot Sverige.

Utdrag

"Amnesty har även kritiserad Sverige för orättvis behandling av romer när det gäller asylsökande. Romer negligeras ofta med hjälp av undantagsregeln, detta ger den svenska myndigheten rätt att neka människors asylsökande utan prövning."... Köp tillgång för att läsa mer

Människovärde | Utredande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  En bra text med källor och citat som utreder ett problem i samhället! Några slarvfel i texten, för övrigt bra!
 • 2015-12-04
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Braaaaaaaaaaaaaaaaaa