Mänskliga rättigheter | Afghanistan | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • B
  • 3
  • 817
  • PDF

Mänskliga rättigheter | Afghanistan | Fördjupningsarbete

I detta fördjupningsarbete analyserar studenten förhållanden i Afghanistan rörande mänskliga rättigheter. Särskilt berörs kvinnors frihet och säkerhet men också uttnyttjandet av barn i arbete och som soldater. Hen tar upp olika stödorganisationers bistånd och roll i utvecklingen av ett mer jämställt och demokratiserat Afghanistan.

Lärarens kommentar

Jag skulle använda mig mer av källhänvisning

Elevens kommentar

Möjligen mer frågeställningar och källhänvisning

Utdrag

De som är mest utsatta för talibanernas lagar och handlingar är framförallt kvinnor och barn. Många pojkar blir kidnappade från hemmet eller skolan och sedan torterade och tvingade att döda. Dessa handlingar skadar inte bara deras fysiska hälsa utan också den psykiska. De konflikter som pågår i Afghanistan drabbar inte bara de rekryterade pojkarna utan också i hög grad flickorna. Då risken för att ensamma flickor ska bli sexuellt utnyttjade är så pass hög tillåts de inte att vistas ute ensamma utan tvingas stanna hemma. Detta ökar ju säkerheten för dom då men deras framtidsutsikter mörknar drastiskt då de inte heller tillåts gå till skolan för utbildning.
Unicef är en organisation som arbetar mycket med att förbättra förhållandena för barn som lever i krig. De arbetar också med att tillhandahålla mat, rent vatten och medicin till de som behöver i konfliktzonerna. En stor del av deras arbete består också av att ”… förhandla med krigsledare för att få dem att avstå från att utnyttja barnsoldater och att släppa dem fria” och ”Vi ser också till att de utnyttjade barnen har ett hem att återvända till” (UNICEF, 2013)... Köp tillgång för att läsa mer

Mänskliga rättigheter | Afghanistan | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.